AKTS - Sistem Mühendisliğine Giriş

Sistem Mühendisliğine Giriş (IE428) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sistem Mühendisliğine Giriş IE428 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste, genç öğrencilerin dikkatli planlama ve mühendislik tasarım süreci çalıştırarak tasarım ve yeni artifakı, sistem, süreç ve/ veya teknolojik geliştirme mücadelede yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci sistematik tasarım metodolojisi ve tasarımı faaliyet niteliği hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Öğrenci tasarım süreci için uygun mühendislik yöntemleri uygulayacaktır.
  • Öğrenci tasarım ve ürünlerin/ hizmetlerin değerlendirilmesi ilkelerini tartışacaktır.
Dersin İçeriği Sistem ve sistem mühendisliği tanımı, sistem mühendisliği kapsamı önemi ve gelişimi, sistem ömür devri, sistem geliştirme modelleri, sistem ömür devri süreçleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknoloji tarihçesi
2 Teknoloji tarihçesi
3 Başarsızlık ve Başarı Öyküleri Tasarım
4 Başarsızlık ve Başarı Öyküleri Tasarım
5 Tasarım Yönetimi
6 Tasarım Yönetimi
7 Arasınav
8 Sistemleri Düşünme ve Sistem Yaklaşımı
9 Sistemleri Düşünme ve Sistem Yaklaşımı
10 Sistemleri Düşünme ve Sistem Yaklaşımı
11 Tasarım mühendisliğinin teorisi
12 Tasarım mühendisliğinin teorisi
13 Tasarım mühendisliğinin teorisi
14 Karar verme teorisi
15 Karar verme teorisi
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Notları
Diğer Kaynaklar 2. Cross, N., Engineering Design Methods, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2000.
3. Dieter, G., Engineering Design: A Materials and Processing Approach, McGraw-Hill, 2000.
4. Pahl , G., Beitz , W., Engineering Design: A Systematic Approach, Springer, 2001. Hyman, B., Fundamentals of Engineering Design, Prentice Hall.
5. Dym, C. L. and Little, P., Engineering Design: A Project-Based Introduction, John Wiley & Sons, 2004.
6. Petroski, H., Invention by Design, Harvard University Press, 1992.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 30
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 1 3
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125