AKTS - Genel Kimya I

Genel Kimya I (CEAC103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Genel Kimya I CEAC103 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Atilla Cihaner
 • Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman
 • Doç. Dr. Seha Tirkeş
 • Doç. Dr. Belgin İşgör
 • Doç. Dr. Murat Kaya
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı mühendislik, çevre ve sosyal alanda kimyanın rolünü anlatmak, öğrencilerin enerji kuramları hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak, atom ve molekül yapıları, gazlar ve çözeltiler hakkında bilgi vermek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Mühendislik, çevre ve sosyal alanda kimyanın rolünü ayırt eder.
 • Mol kavramını kullanarak sitokiyometrik hesaplar yapar.
 • Elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile periyodik tablo arasındaki ilişkiyi kurar.
 • Enerji kuramlarını tanımlar, ısı ve sıcaklık araındaki farkı ayırt eder.
 • Atomik yapı ve bağlar hakkındaki teorik bilgileri yorumlar.
 • Atomik ve elektronik yapı ilişkisini kurar, iyolaşma enerjisi ve elektron afinite değerlerindeki periyodik değişimlerde oluşan düzensizliklerin nedenini yorumlar.
 • Moleküler orbital teoriyi yorumlar.
 • Gazlar ve gazların özeliklerini tanımlar.
 • Moleküller arası çekim kuvvetlerini listeler, farklarını yorumlar.
 • Kinetik teoriyi uygular ve tepkime derecesi, hız sabiti ve yarı ömür hesaplar.
 • Eşik enerjisini grafiksel olarak yorumlar, eşik enerjisi, hız sabiti ve sıcaklık ilişkisini kurarak, hesap yapar.
 • Ders konularıyla ilgi alanlarda deney yapar, sonuçlarını değerlendirir.
Dersin İçeriği Temel kimya konuları, mol kavramı ve hesaplamaları, maddenin katı sıvı ve gaz hallerinin incelenmesi, kimyasal tepkime hızı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: made, ölçüm, atom, molekül ve iyonlar Ders Kitabı; Bölümler 1-2
2 Stokiyometri: kimyasal sormullerle ve eşitliklerle hesaplama Bölüm 3
3 Sulu tepkimeler ve çözelti stokiyometrisi Bölüm 4
4 ARA SINAV I
5 Termokimya Bölüm 5
6 Atomların elektronik yapıları Bölüm 6
7 Elementlerin periyodik özellikleri Bölüm 7
8 Kimyasal bağlar; Moleküler Geometri ve Bağ Teorileri Bölümler 8-9
9 ARA SINAV II
10 Gazlar Bölüm 10
11 Intermoleküler kuvvetler, sıvılar ve katılar Bölüm 11
12 Intermoleküler kuvvetler, sıvılar ve katılar Bölüm 11
13 Çözeltilerin Özellikleri Bölüm 13
14 ARA SINAV III
15 Kimyasal Hız Bölüm 14
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr, Bruce E. Bursten, CHEMISTRY: The Central Science, Tenth Ed., Pearson Education, Inc.,2006
Diğer Kaynaklar 2. James E. Brady, Joel W. Russell and John R. Holum, CHEMISTRY: The Study of Matter and Its Changes, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2000
3. John W. Hill, Ralph H. Petrucci, Terry W. McCreary and Scott S. Perry, General Chemistry, Fourth Edition, Pearson Education, Inc.,2005
4. Diğer Genel Kimya Ders Kitapları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 3 55
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 6 3 18
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 10 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 125