AKTS - Genel Kimya II

Genel Kimya II (CEAC104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Genel Kimya II CEAC104 3 2 0 4 4
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin asit-baz eşitliklerini, tampon çözeltileri , thermodinamik kanunlarını, elektrokimyı ve nukleer enerji kavramlarını anlamasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Denge koşullarını nitelik ve nicelik yönleriyle çalışır.
 • Denge sistemini oluşturan faktörleri açıklar.
 • Asit baz kuramlarını tartışır.
 • Hidrojen ve hidroksit iyonlarının derişimlerinden yararalanarak pH hesaplar ve ölçülen pH değerinden yararlanarak hidrojen ve hidroksit iyonlarının derişimlerini hesaplar.
 • Kuvvetli asit baz kuramlarını uygular.
 • Çözelti içinde zayıf asit ve bazlar dengesini inceler.
 • Çözünürlük kuramını açıklar.
 • Tuzların çözünürlük değerinden Ksp hesaplar.
 • Termodinamik kuramının tartışır ve denge ve spontane değişimlerin temel faktörlerini çalışır.
 • Elektrokimyasal değişimleri çalışır.
 • Elektrokimyanın uygulamalarını tanımlar.
 • Nukleer kararlılık ve kararsızlık, transmutasyon ve nukleer bağlanma enerjisini tartışır.
 • Ders konularıyla ilgi alanlarda deney yapar, sonuçlarını değerlendirir.
Dersin İçeriği Asit ve bazların temel ilkeleri, tampon çözelti kavramı, termodinamik, elektrokimya, nükleer kimya kanunları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çözeltilerin özellikleri Ders Kitabı; Bölüm 13
2 Çözeltilerin özellikleri Ders Kitabı; Bölüm 13
3 Kimyasal denge Bölüm 15
4 Kimyasal denge Bölüm 15
5 Asit baz dengesi Bölüm 16
6 Asit baz dengesi Bölüm 16
7 ARA SINAV I
8 Sudaki dengeye ek bakış Bölüm 17
9 Sudaki dengeye ek bakış Bölüm 17
10 Kimyasal termodinamik Bölüm 19
11 Elektrokimya Bölüm 20
12 Elektrokimya Bölüm 20
13 ARA SINAV II
14 Nukleer Kimya Bölüm 21
15 Nukleer Kimya Bölüm 21
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr, Bruce E. Bursten, CHEMISTRY: The Central Science, Tenth Ed., Pearson Education, Inc.,2006
Diğer Kaynaklar 2. James E. Brady, Joel W. Russell and John R. Holum, CHEMISTRY: The Study of Matter and Its Changes, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2000
3. John W. Hill, Ralph H. Petrucci, Terry W. McCreary and Scott S. Perry, General Chemistry, Fourth Edition, Pearson Education, Inc.,2005
4. Diğer Genel Kimya Kitapları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 6 3 18
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 102