AKTS - Metal Malzemeler ve Isıl İşlem

Metal Malzemeler ve Isıl İşlem (MATE415) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Metal Malzemeler ve Isıl İşlem MATE415 3 2 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 314
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Metalik malzemelerin mekanik özelliklerinin kontrolünde ısıl işlemin önemini anlamak. Verilen metalik malzemeleri ve mühendislik gerekliliklerine uygun ısıl işlem tasarlayıp uygulamak. Başarılı ve hatalı ısıl işlemleri analiz edip düzeltici önlemler almak. Özel ısıl işlem uygulamaları için fırın ve fırın atmosferi seçmek. Seçilen ısıl işlem ile gelişen içyapıyı analiz etmek ve ilişkilendirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, demir ve demir dışı alaşımların mekanik özelliklerini anlama ve denetlemede, ısıl işlemin önemini anlayacaklardır.
  • Öğrenciler belirli metal gereçler ve mühendislik gereksinmeleri için en uygun ısıl işlemi tasarlama ve uygulama becerisi kazanacaktır.
  • Öğrenciler başarıyla ya da başarısızca sonuçlanan ısıl işlem ve doğru seçim yapılamayan gerçek uygulamalarını çözümleyebileceklerdir.
  • Öğrenciler metal gereçlerin kimyasal bileşimi, seçilmiş ısıl işlemleri ve sonucunda oluşan içyapıları mekanik özelliklerle ilişkilendirebilecektir.
Dersin İçeriği Standart çeliklerin sınıflandırılması; metal malzemelerde kaliteyi belirleyen etmenler, içyapının mekanik özelliklere etkisi, yapısal çelikler, yüksek dayanımlı az alaşımlı çelikler, ileri yüksek dayanımlı çelikler, kalıp ve takım çelikleri, paslanmaz çelikler, dökme demirler, demirdışı metal ve alaşımlar, Al, Cu, Mg, Ti, ve Ni alaşımları; ısıl

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Demir ve demir alaşımların tanımları, farkları, standartlaştırma ve standartlara giriş
2 Çelikler, dökme demirler ve demir dışı alaşımlarda “nitelik”i etkileyen etmenler. Metal gereçlerin ısıl işlemlerinin önem ve kapsamı
3 Çözündürme ısıl işlemi; yaşlandırma ve yaşlandırılabilir Al alaşımları; çökelim sertleşmeli paslanmaz çelikler; maryaşlanma örneği.
4 Soğuk bozunum etkileri; içgerilimler ve gerilim giderme tavlaması.
5 Çeliklerin tavlama ve normalleme işlemleri; sanayi uygulamalarından örnekler
6 Ostenitleme ve suverme sertleşmesi; suverme ortamları; suverilmiş içyapıları değerlendirme; sertleşebilirlik; deney ve ölçümü; sertleşebilirliğe göre çelik seçimi.
7 Marmenevişleme ve osmenevişleme.
8 Çeliklerin menevişlemesi ve eşısıl dönüşümler; menevişli içyapılar; beynitli içyapılar.
9 Ara Sınav
10 YDDA çeliklerinin ısıl işlemleri; ısılmekanik işlemler ve denetimli soğutmaları.
11 Çeliklerin yüzey sertleştirme yöntemleri; karbonlama, nitrürleme, v.b., kabuk derinliği ölçümleri.
12 Çeliklerin yüzey sertleştirme yöntemleri; karbonlama, nitrürleme, v.b., kabuk derinliği ölçümleri.
13 Isıl işlem ve yüzey sertleştirme işlemlerine ilişkin sorunlar ve çözümleri; sanayi uygulamalarından örnekler.
14 Yapı çelikleri, takım ve kalıp çelikleri, paslanmaz çelikler ve iki evreli çeliklere uygulanan ısıl işlemler.
15 Metal gereçlerin ısıl işlemleri alanında uygulanan nitelik denetimi.
16 Dönem Ödevi Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Wolfgang Bleck, “Materials Science of Steel”, Verlag Mainz, Wissenschafsverlag, Aachen, 2010
Diğer Kaynaklar 2. Sidney H. Avner, “Introduction to Physical Metallurgy”, McGraw Hill, 1974
3. American Society for Metals, “Atlas of Isothermal Transformation and Cooling Transformation Diagrams”, ASM International, 1977
4. ASM Handbook Vol.4, “Heat Treating”, ASM International, 1991
5. George Krauss, “Steels: Heat Treatment and Processing Principles”, ASM International, 1990

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 9 9
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 158