AKTS - Lisans Semineri

Lisans Semineri (MATE419) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lisans Semineri MATE419 1 0 0 1 1
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 310 or MATE 311 or MATE 318. Bu ön koşullara ek olarak, öğrenci bu dersin alındığı dönem dahil olmak üzere en fazla üç yarıyıl içinde mezuniyet hakkına sahip olmalıdır.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin birincil amacı, takip eden dönemde alınan MATE 420 Graduation Project dersi ile beraber Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin bir bölüm öğretim üyesi veya üyeleri tarafından danışmanlığı yapılan bir konuda mezuniyet projesi çalışması yapmalarını sağlamaktır. Öğrenciler takım halinde veya bireysel çalışarak metalurjik/malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme secimi, fizibilite analizi uygulamaları konuları dahil olmak üzere lisans eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri uygulama şansı bulurlar. Bu dersin diğer amacı ise öğrencilerin çevre bilinci, iş güvenliği, iş hukuku, etik, sosyal sorumluluk ve proje yönetimi gibi konularda farkındalıklarının arttırılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir çalışma planı hazırlama ve bunu takip ederek araştırma yapma becerisi
  • Experience on research report preparation and presentation
  • Takım çalışması yapabilme tecrübesi
  • Çevre bilinci, iş güvenliği, iş hukuku, etik, sosyal sorumluluk ve proje yönetimi gibi konular dahil olmak üzere değişik konularda farkındalık
Dersin İçeriği Literatür taraması, deneysel hazırlaklar ve ön çalışmalar; gelecek dönem MATE 420 için çalışma planı; hem kıdemli sektör çalışanlarının hem de çevre, iş güvenliği, iş hukuku, proje yönetimi, etik ve sosyal sorumluluk gibi konularda davet edilecek uzmanların verecekleri seminerler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğretim üyeleri tarafından önerilen proje konularının değerlendirilmesi
2 Proje konusunun belirlenmesi ve çalışma planının hazırlanması
3 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
4 Seminer
5 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
6 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
7 Seminer
8 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
9 Seminer
10 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
11 Seminer
12 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
13 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
14 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
15 Proje ilerleme raporlarının hazırlanması ve teslimi
16 Proje sunumları

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 4 25
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 50
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 4 1 4
Projeler 1 6 6
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 26