AKTS - Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi (MAN311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Üretim Yönetimi MAN311 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pınar Kaya Samut
Course Assistants
Dersin Amacı Üretim Yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarının, belirli miktardaki ürünün istenilen niteliklerde, istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretim sistemlerini ve bileşenlerini analiz edip yönetsel kararlar alabilmek
  • talep tahminini çeşitli sayısal modellerle gerçekleştirerek yönetsel karar vermek
Dersin İçeriği Operasyon stratejisi, ürün ve hizmet tasarımı, üretim ve stok yönetimi, kalite yönetimi ve kalite denetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim/İşlemler Yönetimine Giriş Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 1 Kobu, B. Bölüm 1
2 Üretim Stratejisi ve Üretim Sistemleri Üreten, S. bölüm 1 Kobu, B. Bölüm 2
3 Verimlilik ve Performans / Verimlilik Ölçüm Yöntemleri Üreten, S. bölüm 1 Kobu, B. Bölüm 3
4 Üretim Yönetiminde Maliyet Modelleri Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 3-A-B Üreten, S. bölüm 2
5 Üretim Yönetiminde Karar Yöntemleri Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 3-B Üreten, S. Bölüm 3
6 Üretim Yönetiminde Simülasyon / Uygulamalar Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 5-A Üreten, S. Bölüm 5
7 Simülasyon excel uygulamaları
8 Vize sınavı
9 Bekleme Hattı Modelleri Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-E
10 Talep Tahmininde Zaman Serisi Analizi 1 Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-A Kobu, B. Bölüm 5
11 Talep Tahmininde Zaman Serisi Analizi 2 Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-A Kobu, B. Bölüm 5
12 Talep Tahmininde Regresyon Analizi Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-A Üreten, S. bölüm 4
13 Talep Tahmini Modelleri Excel Uygulamaları.
14 Kalite Yönetimi ve Kalite Kontrol Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-D Kobu, B. Bölüm 17
15 ödev sunumları
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Heizer, J. , Render, B. (2011), Operations Management, Prentice-Hall, 10th edition.
2. Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, F.R. (2006), Operations Management For Competititive Advantage, McGraw Hill-Irwin; 11th edition
Diğer Kaynaklar 3. Top, Aykut ve Yılmaz,ü Erdal (2013) Üretim Yönetimi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul
4. Üreten, Sevinç (2013) Üretim / İşlemler Yönetimi – Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Gazi Kitabevi, Ankara
5. Kobu, Bülent (2013) Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 138