AKTS - Yönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi (MAN401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yönetim Muhasebesi MAN401 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Kamil Büyükmirza
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim muhasebesi konusunda teorik yaklaşımlarına ve beceri kazanımlarına katkıda bulunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi arasında ayrım yapar ve Finansal Muhasebenin kural tabanlı yaklaşımının aksine Yönetim Muhasebesinin pragmatik yaklaşımını anlar
  • Raporlama maliyetleri ile karar verme maliyetleri arasında ayrım yapın.
  • Maliyetleri değişkenliğinee göre analiz eder ve bir işletmenin maliyet fonksiyonlarını belirler
  • Maliyet-hacim-kar analizi yapar ve sonuçları kâr planlamasında ve diğer yönetim kararlarında kullanır
  • Use differential analysis for special decisions
  • Maliyet kontrolü için standart maliyet sapma analizi yapar
Dersin İçeriği Maliyet hesaplama, bütçeleme, maliyet, miktar kâr analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve diğer temel muhasebe kavramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Muhasebesinin Doğası Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 1-18)
2 Finansal Tablolara Maliyet Akışı Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 24-29)
3 Karar Verme için Giderlerin Sınıflandırması Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 44-46)
4 Maliyet-Hacim İlişkisi Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 29-35)
5 Maliyet Fonksiyonlarının Belirlenmesi (1): Mühendislik ve Muhasebe Yöntemleri, Basit Matematiksel ve İstatistiksel Teknikler Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 35-41)
6 Maliyet Fonksiyonlarının Belirlenmesi (2): Regresyon ve Korelasyon Analizleri Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 41-42, 67- 69)
7 Ara Sınav Sınav tarihi değişiklik gösterebilir
8 Maliyet-Hacim-Kâr Analizi Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 190-202)
9 Hedef Kâr ve Başabaş Analizi, Kâr Fonksiyonundaki Parametrelerin Değişimi Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 202-210)
10 Birden Fazla Ürün Olması Durumunda Maliyet-Hacim-Kâr Analizi Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 210-213,)
11 Değişken Maliyetleme ve Bölümsel Raporlama Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 235-257)
12 Differential Analysis Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 537-558)
13 Ortak Ürün ve Yönetim Kararları Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 558-562)
14 Standart Maliyet ve Sapma Analizi Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill (pp. 428-450)
15 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Garrison Ray H., Noreen Eric W., Brewer Peter H., Mardini, Raina U. 2014 Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw Hill

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 55
Toplam 4 115
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 171