AKTS - Yönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi (MAN401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yönetim Muhasebesi MAN401 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Kamil Büyükmirza
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim muhasebesi konusunda teorik yaklaşımlarına ve beceri kazanımlarına katkıda bulunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Faaliyetler değiştikçe maliyet ve harcamaların davranışını belirlemek
  • Yönetsel karar verme için ilgili veriyi tanımlama
  • Alternatif stok maliyetleme yöntemlerini değerlendirmek
  • Fiyat belirlemek ve bütçe hazırlamak
  • Maliyetleri denetlemek için standart veya planlanmış değerler ile gerçekleşen değerleri karşılaştırmak
Dersin İçeriği Maliyet hesaplama, bütçeleme, maliyet, miktar kâr analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve diğer temel muhasebe kavramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim muhasebesine giriş Ders kitabının ilgili bölümleri
2 Gider Türleri Ders kitabının ilgili bölümleri
3 Maliyet kavramları Ders kitabının ilgili bölümleri
4 Maliyet-hacim-kar analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
5 Maliyet-hacim-kâr analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
6 Geçerli maliyet analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
7 Geçerli maliyet analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
8 Ara Sınav
9 Tam, normal ve değişken maliyetleme Ders kitabının ilgili bölümleri
10 Tam, normal ve değişken maliyetleme Ders kitabının ilgili bölümleri
11 Tam, normal ve değişken maliyetleme Ders kitabının ilgili bölümleri
12 Ortak Ürün - Yan Ürün Ders kitabının ilgili bölümleri
13 Evre Maliyet Ders kitabının ilgili bölümleri
14 Fiyatlandırma Ders kitabının ilgili bölümleri
15 Fiyatlandırma Ders kitabının ilgili bölümleri
16 İşletme Bütçeleri Ders kitabının ilgili bölümleri
17 İşletme Bütçeleri Ders kitabının ilgili bölümleri
18 Genel Tekrar
19 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav Rajan (2011). Cost Accounting - A Managerial Emphasis

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 55
Toplam 4 115
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 171