AKTS - İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe)

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) (MATH106) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) MATH106 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH105 Analize Giriş
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, ekonomi, sosyal ve işletme bilimlerinde analizin doğrudan uygulamalarına ışık tutacak örneklerle tek değişkenli diferansiyel ve integral hesaplama ile çok değişkenli diferansiyel hesaplama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • temel limit ve süreklilik konularını anlar,
  • türevin anlamını kavrar ve temel fonksiyonların türevlerini hesaplayabilir,
  • maksimum ve minimum problemlerini türev kullanarak çözer,
  • integral alma tekniklerini anlar ve integrali alan problemlerinde kullanır,
  • kısmi türevi anlar ve çok değişkenli fonksiyonların yerel veya mutlak uç-değerlerini bulur.
Dersin İçeriği Limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integral, integralin uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev, çok değişkenli fonksiyonlarda uç değerler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Limit s. 496-505, 507-513
2 Süreklilik, Türev s. 520-525, 537-543
3 Türev Kuralları, Diferansiyellenebilirlik ve Süreklilik, Çarpım ve Bölümün Türevi Kuralları s. 545-551, 563-572
4 Zincir Kuralı ve Kuvvet Kuralı, Logaritmik Fonksiyonların Türevleri, Üstel Fonksiyonların Türevleri s. 575-581, 591-594, s. 596-600
5 Kapalı Fonksiyonların Türevleri, Logaritmik Türev, Yüksek Basamaktan Türevler s. 608-612, 614-616, s. 623-626
6 Yerel Uç-değerler (Maksimum-Minimum), Kapalı Bir Aralıkta Mutlak Uç-Değerler s. 633-640, 644-646
7 Asimptotlar, Maksimum-Minimum Uygulamaları s. 657-663, 665-673
8 Ara sınav
9 İç-bükeylik, İkinci Türev Testi s. 647-651, 654-656
10 Asimptotlar, Maksimum-Minimum Uygulamaları s. 657-663, 665-673
11 Belirsiz Integral, Başlangıç Koşulları ile Integral, İntegral Alma Formülleri s. 692-698, 699-702, s. 704-709
12 İntegral Alma Teknikleri, Belirli İntegral, İntegral Hesabın Temel Teoremi s. 712-715, 720-726, s. 728-734
13 Alan hesabı, Eğriler Arasında Kalan Alan s. 744-746, 748-752
14 Kısmi İntegrasyon, Çok Değişkenli Fonksiyonlar s. 767-770, 835-839
15 Kısmi Türev, Yüksek Basamaktan Kısmi Türev s. 841-745, 856-858
16 İki Değişkenli Fonksiyonlar için Maksimum-Minimum, Lagrange Çarpanları s. 863-870, 873-878
17 Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Temel Matematiksel Analiz, İşletmei İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için, 11. Baskı; E. F. Haeussler, Jr./ R. S. Paul, Prentice-Hall International Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Calculus for Business, Economics, and Social Sciences, 9th Edition; R. A. Barnett / M. R. Ziegler / K. E. Byleen, Prentice-Hall
3. Calculus: A complete Course, R. A. Adams, 3rd Edition; Addison Wesley
4. Calculus with Analytic Geometry, C. H. Edwards; Prentice Hall

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur.
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler.
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 77