AKTS - Temel Matematik I

Temel Matematik I (MATH107) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Temel Matematik I MATH107 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. İnci Erhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kümeler, sayılar, aralıklar, mutlak değer, üslü ve köklü ifadeler denklemler, eşitsizlikler, denklem ve eşitsizliklerin grafiksel gösterilimi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin tanımı ve çizimi, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri gibi matematiğin temel kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri tanıtmak. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini arttırılması hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matematiğin temel kavramlarını anlar
  • Birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikleri çözebilir
  • Düzlemde doğru ve koniklerin denklemlerini tanır ve çizer
  • Doğrusal denklem sistemlerini tanır ve çözüm yöntemlerini öğrenir
  • Matris ve determinant kavramlarını anlar
Dersin İçeriği Kümeler, sayılar, aralıklar, mutlak değer, üslü ve köklü ifadeler, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, doğrusal denklem sistemleri ,matrisler ve determinantlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler, sayı kümeleri Ders kitabı 1- Bölüm 1
2 Sayılar, reel sayılar, aralıklar, mutlak değer Ders kitabı 1- Bölüm 2
3 Üslü ve köklü ifadeler Ders kitabı 1- Bölüm 3
4 Özdeşlikler Ders kitabı 1- Bölüm 4
5 Polinomlar Ders kitabı 1- Bölüm 5- 5.1-5.8
6 Birinci ve ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler Ders kitabı 1- Bolüm 5- 5.9-5.11
7 1. Arasınav
8 Düzlemde koordinat sistemi Ders kitabı 1- Bölüm 6
9 Düzlemde doğru denklemi Ders kitabı 1- Bölüm 6
10 Düzlemde ikinci dereceden eğriler Ders kitabı 1- Bölüm 6
11 Düzlemde ikinci dereceden eğrilerin grafik çizimleri Ders kitabı 1- Bölüm 6
12 Doğrusal denklem sistemleri Ders kitabı 2- Bölüm 1.1-1.2
13 Doğrusal denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri Ders kitabı 2- Bölüm 1.3-1.4
14 Matrisler Ders kitabı 2- Bölüm 1.5
15 Determinantlar ve Cramer Kuralı Ders kitabı 2- Bölüm 2.1- 2.5
16 Dönem Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Matematik I Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Notu
3. Matematik II Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Notu
Diğer Kaynaklar 2. Kalkülüs Kapsam ve Kavram, J. Stewart, TÜBA Yayınları, İkinci Baskı, 2007 İstatistik, Burhan Çil, TUBİTAY Yayınları. ,1994

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur.
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler.
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 1 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 18