AKTS - Temel Matematik II

Temel Matematik II (MATH108) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Temel Matematik II MATH108 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH107 Temel Matematik I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. İnci Erhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, fonksiyon kavramını, fonksiyon türlerini ve bunların özelliklerini tanıtmak, limit türev ve integral gibi fonksiyonlar üzerinde yapılan temel işlemleri ve bunların uygulamalarını anlatmak. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini arttırılması hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fonksiyon ve fonksiyon ile ilgili temel kavramları anlar.
  • Fonksiyonlarda limit kavramını anlar ve limit hesabı yapabilir.
  • Türev kavramını anlar, çeşitli fonksiyonların türevini hesaplayabilir.
  • İntegral kavramını anlar, çeşitli fonksiyonların integralini hesaplayabilir.
  • Türev ve integralin uygulamalarını yapabilir.
Dersin İçeriği Fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritma fonksiyonları, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirli-belirsiz integraller, integral alma teknikleri, alan ve hacim hesaplama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fonksiyon, fonksiyonlarla yapılan işlemler, bileşke işlemi. Ders kitabı 2- Bölüm 7.1—7.6
2 Bire-bir, artan ve azalan fonksiyonlar, ters fonksiyonlar. Ders kitabı 2- Bölüm 7.7-7.11
3 Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar Ders kitabı 2- Bölüm 8
4 Üstel ve logaritma fonksiyonları Ders kitabı 2- Bölüm 10
5 Polinom ve rasyonel fonksiyonlar Ders kitabı 2- Bölüm 5
6 Fonksiyonlarda limit, belirsizlikler, sonsuz limitler ve sonsuzdaki limitler, süreklilik Ders kitabı 1- Bölüm 3.1,3.2
7 1. Arasınav
8 Türev, teğet doğrusu, türev alma kuralları. Ders kitabı 1- Bölüm 4.1-4.5
9 Türevin uygulamaları, optimizasyon problemleri. Ders kitabı 1- Bölüm 5.1-5.4
10 Belirsiz integral, integral alma yöntemleri , değişken değiştirme yöntemi Ders kitabı 1- Bölüm 6.1-6.3
11 Kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integralleri. Ders kitabı 1- Bölüm 6.4
12 Belirli integral Ders kitabı 1- Bölüm 6.5
13 Alan Hesabı Ders kitabı 1- Bölüm 6.6
14 Hacim hesabı Ders kitabı 1- Bölüm 6.7
15 Genel Tekrar
16 Dönem Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Matematik II Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Notu
3. Matematik I Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Notu
Diğer Kaynaklar 4. Kalkülüs Kapsam ve Kavram, J. Stewart, TÜBA Yayınları, İkinci Baskı, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur.
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler.
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 1 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 18