AKTS - Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş

Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş (MATH247) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş MATH247 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE 102 Bilgisayar Programlama
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere nesneye yönelik programlama dilinin ana kavramlarını C++ programlama dilini kullanarak tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Basit problemleri çözmek için kendi C++ programlarini olusturabilir.
  • İhtiyaç duyduklari bilgiyi edinmek için C++ dili kütüphane fonksiyonları hakkında yeterli derecede bilgiye sahip olur.
  • Benzer diger programlama dillerini kolayca öğrenmelerini sağlayacak yeterlilik seviyesine ulaşmış olur.
Dersin İçeriği Nesneye yönelik düşünme, soyut veri tipleri, veri tiplerinin tanım bölgeleri ve erişim kontrolleri, sınıflar, yapıcılar ve yıkıcılar , nesneye yönelik kavramlara giriş: soyaçekim (Inheritance), Fazla-Yükleme , Çok-Biçimlilik, Şablonlar .

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sınıflara ve Nesnelere Giriş s. 82-91
2 Sınıflara ve Nesnelere Giriş s. 91-117
3 C++ da Veri Tipleri, İfadeler ve Deyimler, Girdi/Çıktı s. 44-72
4 Kontrol Deyimleri, Döngüler, if-then-else ve switch Yapıları. s. 132-173, 193-228
5 Fonksiyonlar, Parametre Aktarımı, Verilerin Tanım Bölgeleri, Fazla-Yükleme (Overloading) s. 245-293
6 Ara Sınav
7 C++ de Diziler ve Göstergeç Aritmetiği. s. 333-358, 409-461
8 Sınıflar, Detaylı Bakış, Kısım 1 s. 488-513
9 Sınıflar, Detaylı Bakış, Kısım 2 s. 531-568
10 Operatörlerde Fazla-Yükleme (Overloading) s. 579-628
11 Soyaçekim (Inheritance) s. 641-677
12 Soyaçekim (Inheritance) s. 677-687
13 Çok-Biçimlilik (Polymorphism) s. 694-715
14 Çok-Biçimlilik (Polymorphism) s. 715-731
15 Şablonlar (Templates) s. 757-771
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C++: How To Program, H.M. Deitel and P.J. Deitel, Prentice-Hall, 6th Edt. 2008.
Diğer Kaynaklar 2. Absolute C++, W. Savitch, Addison-Wesley
3. Problem Solving with C++: The Object of Programming, W. Savitch, Addison-Wesley
4. C++ Primer, Stanley B. Lippman, Addison-Wesley.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 5 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 120