AKTS - Teknik Resim ve Perspektif

Teknik Resim ve Perspektif (GRT113) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Teknik Resim ve Perspektif GRT113 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Objelerin iki boyutlu ve üç boyutlu olarak teknik çizim teknikleri ile ifade edilmesinin sağlanması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çizim araç gereçlerini bilir ve kullanır.
  • Objeleri iki boyutlu ortografik olarak çizer.
  • Objelerin plan ve kesitlerinin çizer.
  • İki boyutlu çizimleri verilen bir objenin üç boyutlu çizimlerini yaparak derinlik algısını geliştirir.
Dersin İçeriği Çizim aletleri, kullanma esasları, yazı ve çizim teknikleri; standart yazı ve harf uygulamalar; iki boyutlu geometrik çizimler, düzgün çokgen, spiral ve ovallerin çizimleri; paralel dik izdüşüm yöntemiyle tasarlanan her objenin gerçek görünüşlerinin temel izdüşüm düzlemlerinde elde edilmesi, bu görünüşlerin ölçümlendirme ilkeleri ve simgeleri; para

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ön test(tanım ve uygulama),dersin tanımı, teknik resim ve perspektif nedir? niçin gereklidir?
2 Perspektifin tarihsel gelişimi Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
3 KONİK PERSPEKTİF (merkezi veya açısal ışın düzlemleri):bir kaçma noktalı perspektif(paralel düzlem),örnekleri inceleme, çizim ve uygulama. İki kaçma noktalı perspektif(açılı düzlem),örnekleri inceleme, çizim ve uygulama. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
4 Üç kaçma noktalı perspektif(eğik düzlem) örnekleri inceleme, çizim ve uygulama. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
5 Yatay ve düşey yüzeylerin bölünmesi, tek kaçışlı perspektifte alan bölünmesi, iki kaçışlı perspektifte alan bölünmesi ve dairenin perspektifi, örnekleri inceleme, çizim ve uygulama. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
6 ATMOSFER PERSPEKTİF: Renklerde derinlik, Ön-Orta-Arka Mekân, Üç Boyutlu Yanılsama, Manzara resminde; Çizgisel ve Atmosferik Perspektifin kullanılması uygulamaları. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
7 Ara Sınav
8 Kuşbakışı Manzara, Kılavuz Çizgiler, Eğik Düzlemler, Kent Manzaraları, çizim ve uygulamalar. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
9 Suyu resmetmek, suyun perspektifi, dalga perspektifi, sudaki yansımalar, bot, sandal, gemi, vb. çizimleri. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
10 Gökyüzü perspektifi, açık gökyüzü ve bulut biçimlerinin çizimi, renkli kompozisyonda uygulanması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
11 Perspektifin incelikleri: Kemerler, Sütunlar, Merdivenler, Natürmort ve iç mekan perspektifi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
12 Figür Çizimi: Kalem ile ölçme, kısaltım ve oranla ilgili çizim ve uygulamalar. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
13 12. Hafta uygulamalarına devam Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
14 Son test (tanıtım ve uygulama). Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
15 Final Değerlendirmesi
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. GAIR, A Perspective For Artists, New York,1990
2. Perspective.Dorling Kindersley Limited,London,1992
3. O.KIRIŞOĞLU, Ortaöğretim Sanat Eğitim, Ankara 1997
4. S. ÇAĞLARCA, Perspektif Resim ve Gölge çizimi, İstanbul 1973
5. E.H. GOMBRICH, Sanatın öyküsü, İstanbul. 1992
6. Foresth,K. Graphics for Architecture, Van Nostrand, New York. 1980

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 70
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 5 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 13 13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100