AKTS - Grafik Tasarım VI

Grafik Tasarım VI (GRT402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarım VI GRT402 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT 401
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Murat Özkoyuncu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mezuniyet projesi öğrencinin grafik tasarım öğretim programı çerçevesinde okuduğu mesleki derslerle oluşan formasyonunu üst düzeyde geliştirmeye ve bunun sonucunu değerlendirmeye yönelik kısmen güdümlü bir çalışmadır. Öğrencilerin, daha önceki yıllarda edindikleri bilgileri, kazandıkları becerilerini kullanabilecekleri, grafik tasarım alanına giren bir konuyu seçerek; araştırmadan-üretime/uygulamaya kadar bütün süreçleri projelendirerek ürüne dönüştürmeleri hedeflenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Herhangi bir medya kullanarak proje geliştirir
  • Bu projelerini hayata geçirmek için farklı uygulamalar ve tasarımlar üretir.
  • Disiplinler arası etkileşimin bilincinde olarak, Üretilen türlü reklam ve görsel basım üretimlerini çeşitli malzemeler kullanarak uygular hayata geçirir.
  • Tasarımları genel anlamda her yönüyle eleştirir, değerlendirir.
  • Bireysel olarak alanıyla ilgili iş yapar.
Dersin İçeriği Eğitim süreci boyunca edindikleri tasarım birikimi ışığında öğrencilerin gerçekleştirilebilir, somut ve birbiriyle bağdaşık çok parçalı bir proje geliştirerek hayata geçirmeleri. Tasarım öncesi analiz çalışması; hedef kitle analiz çalışması ve analizin grafik tasarım çerçevesinde kullanım biçimleri. Bir tasarım bürosu ile benzeşir şekilde işbölümü

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje kapsam ve hazırlıkların verilmesi
2 Bölüm akademik kurulu tarafından belirlenen proje konularının öğrencilere açıklanması ve ilgileri doğrultusunda konuların belirlenmesi
3 Belirlenen proje konularının içerikleri ile ilgili çalışmaların yapılması
4 Proje araştırma çalışmaları
5 Proje uygulama ve eleştiri
6 Proje uygulama ve eleştiri
7 Ara Değerlendirme
8 Proje uygulama ve eleştiri
9 Proje uygulama ve eleştiri
10 Proje uygulama ve eleştiri
11 Proje uygulama ve eleştiri
12 Proje uygulama ve eleştiri
13 Proje uygulama ve eleştiri
14 Proje uygulama ve eleştiri
15 Proje uygulama ve eleştiri
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Kınık, M. (2005). Grafik Tasarım ve Üretim Teknolojileri. Asil Yayın Dağıtım, Ankara
2. Letterhead & logo Design 2 :creating the corporate image. Rockport Gloucester, Mas
3. Arntson, A. E. (2007). Graphic design basics. Thomson/Wadsworth, Australia ;Unit
4. Baron, C. (2004). Designing a digital portfolio. New Riders, Indianapolis
5. Becer, E. (1997). İletişim ve grafik tasarım. Dost, Ankara
6. Bektaş, D. (1992). Çağdaş Grafik Tasarımının Gelişimi. Yapı Kredi, İstanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 10 110
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 6 5 30
Raporlar
Ödevler 2 17 34
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 250