AKTS - Artistik Anatomi

Artistik Anatomi (GRT162) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Artistik Anatomi GRT162 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Emel Ertürk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yüzeysel anatomi eğitimi ile sanat dallarına temel oluşturarak, insan anatomisini ve sanatla ilgisini kavrayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İskelet Sistemi Bilgisi ve çizimle gösterir
  • Kas sistemi Bilgisi ve doğru yansıtır
  • Kanonları doğru uygular
  • Ayrıntılı çizer
  • İnsan vücudundaki oranları ve yapıların önemini söyler
Dersin İçeriği Bölgesel yüzeysel anatomi, üst ve alt eksremite, gövde baş-boyun oranları; iskelet, kas ve canlı model çizimleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel kavramlar; Anatomiye giriş, terimler, düzlemler, eksenler
2 Kemiklerle ilgili genel bilgiler Kemik çizimleri Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve
3 Eklemlerle ilgili genel bilgiler. Eklem çizimleri çizim yapmaları sağlanacaktır.
4 Kaslarla ilgili genel bilgiler. Kas çizimleri
5 Sinirlerle ilgili genel bilgiler. Sinir Çizimleri
6 Damarlarla ilgili genel bilgiler. Damar çizimleri
7 Ara Değerlendirme
8 Baş ve Boyun. Baş ve Boyun çizimleri
9 Üst Ekstremite Kasları. Üst Ekstremite çizimleri
10 Gövde, Karın yapısı ve çizimleri
11 Pelvis
12 Alt Ekstremite ve çizimleri
13 Kas ve İskelet sistemine genel bakış. El Yapısı ve fonksiyonları Ayak Yapısı ve Fonksiyonları Erkek, kadın ve çocuk çiziminde farklılıklar
14 İskelet çizimleri
15 Canlı model çizimleri
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. DERE F,Oğuz Ö.Artistik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevleri, Adana,1996
2. WETTERF (Çeviri ed. Prof.Dr. Müşerref Cumhur)4. baskı Nobel kitabevi Ankara, 2008
3. Akın, Antropometri ve Ergonomi. İnkansa Ofset Matbaacılık, Ankara 2001
4. M.Özdoğan, Neolithic in Turkey, 1999.
5. HOGARD, Burne. Sanatsal Anatomi. Troya Yayıncılık. İstanbul,1993
6. Foresth,K Graphics For Architecture,Van Nostrand,New York. 1980
7. V. Sevin, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul 2003
8. M. Darga, Hitit Mimarlığı I, İstanbul 1985

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100