AKTS - Yaratıcı İletişim

Yaratıcı İletişim (GRT488) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yaratıcı İletişim GRT488 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İletişim tasarımının, tasarımcı disiplini ile günlük yaşamı analiz etmek olduğunu aktarmak.Kaliteli reklam oluşturmanın basamak ve yöntemlerini kavratmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Reklam ve Reklamcılıkla ilgili teoriyi bilir ve söyler
  • Reklam ve reklamcılıkla ilgili kurumlumu bilir söyler ve gerçekleştirir
  • Alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi bilir ve uygular
  • Tek başına veya ekip olarak reklam ve reklam kampanyası tasarlar ve uygular
  • Etik değerleri ve bu konudaki yaptırımları bilir ve uygular
Dersin İçeriği Reklamcılık dünyasında yaşayan kavramlar; reklam ajansında çalışan kişiler, görev tanımları ve ilişkileri; reklamda yaratıcılığın a b c?si; brief, yaratıcı brief, basın ilanı, reklam filmi; bir brief üzerinde basın ilanı, reklam filmi; bir kampanya hazırlanması ve sunumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ‘Archive’dan seçilmiş, salt görselden oluşan bir ilanın başlığının ne söylediği; ve salt başlıktan oluşan bir ilanın görselinde ne gördükleri tartışılması. Görsel iletişim tasarımında aslında hiçbirşeyin göründüğü gibi olmadığı paylaşılarak derse başlamaları sağlanacak .
2 Programdaki konuların ana hatları üzerinden geçilerek öğrencilerin temel reklamcılık terimleri/kavramları ile tanışmaları sağlanacak. (örn. Brief, Concept, Teaser, Hardsell, Tagline, P.O.P vs)
3 Reklam kavramından türeyen bir meslek olan reklamcılığın tanımı. Reklamcılığın enstrumanları ve temel ilkeleri. Reklam dünyasında sık kullanıldığı için sözlük anlamından daha zengin kapsamı olan Amerikan dili kökenli bazı kavramların mesleki dildeki açılımları Terminolojiye temel bir başlangıç yapmak için açıklanacak, tartışılacak.
4 Reklam mecrasında temsil edilen kişi, kurum, ürün ve hizmet ile kurulan ilişkinin getirdiği temel sorumluluklar anlatılacak.
5 Reklamcılık dünyasında çalışan kişiler, görev tanımları ve ilişkileri verilecek.
6 Oyun. Dil. Mizah. Sanat. Yaratıcılığı doğuran, besleyen, ve yaşatan bu değerlerin kavratılması ve pekiştirilmesi.
7 Yaratıcılığın hangi bilgi ve yeteneklerle donanarak reklam yaratıcılığına dönüştüğünün yani Yaratıcı İletişimin hikayesi verilecek.
8 Ara Değerlendirme
9 Yay-Ok-Elma metaforu üzerinden konuşarak iletişimi oluşturan Kaynak-Mesaj-Hedef Kitle dizgesiyle tanışmak. Mesajı tasarlamak için analiz edilmesi gereken en önemli iki noktanın kaynak (brief) ve elma (hedef kitle) olduğunu pekiştirmek.
10 Aşk, edebiyat, politika, reklam gibi farklı görünen dalları buluşturan ortak payda: İletişim. Günümüzün değerleriyle İletişim tasarımı için gerekli temel bilgiler.
11 Brief. Tasarlamamız gereken mesaj için verilen bilgi raporunun gerçek örnekler üzerinden ayrıntılı analizi.
12 Reklamverenden alınan brief’in yaratıcı süreci başlatabilmek için ‘yaratıcı brief’e nasıl dönüştürüldüğünün yine gerçek örnekler üzerinden incelenmesi.
13 Slogan, basın ilanı, outdoor, jingle, reklam filmi ve kampanya gibi temel reklam araçlarının gerçek projeler üzerinden örneklenerek incelenmesi.
14 Temel doğruların tanımlanmasından sonra öğrenciler birim ajans gruplarına ayırılacak. Gündemden seçilen gerçeğe uygun bir brief verilerek sırasıyla Slogan, Basın İlanı, Reklam Filmi ve finalde bir Kampanya hazırlayarak sunum yapacak, eleştiri alacaklar.
15 Finalde, hazırlanan kampanyalar öğrenilen iletişim tasarımı doğruları ışığında, hocanın moderatörlüğünde sınıfın katılımıyla, birlikte değerlendirilecek.
16 Final Sınavı (Proje Değerlendirme)

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. John Berger Görme Biçimleri (Ways of Seeing)
2. Marshall McLuhan The Medium is The Message (Araç Mesajdır, 1967)
3. İhap Hulusi Müsellesten Üçgene, (1998)
4. Ü. Oskay, İletişimin ABC'si
5. J. Seguela, Anneme Reklamcı Olduğumu Söylemeyin... O Beni Bir Genelevde Piyanist Sanıyor! Afa Yayınları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 80
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 4 24
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 6 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 104