AKTS - Uygulamalı Plastik Sanatlar

Uygulamalı Plastik Sanatlar (GRT461) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulamalı Plastik Sanatlar GRT461 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, plastik sanatlar alanında öğrencileri bilgilendirmek, geleneksel ve çağdaş anlatım teknikleri hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak. Öğrencinin görme biçimini zenginleştirmek ve görsel okuryazarlığını artırmak. Öğrenciye ek bir hobi kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırır ve tanımlar
  • Teknikleri bilir, ilgili araç-gereç ve malzeme seçimini ve kullanımını bilir, uygular
  • Sanat Eserlerini teknik açıdan değerlendirir
  • Bir sanat eserine; sosyolojik, kültürel ve psikolojik yönlerden bakarak değerlendirir
Dersin İçeriği Plastik sanatların tarihsel gelişimleriyle birlikte şekillenen özellikleri; klasik ressamların çalışmalarından kopyalar yapılması; kuru boya, pastel, akrilik, suluboya, kolaj ve yağlıboya tekniklerinin malzeme bilgileriyle beraber uygulamaları ve 3 boyutlu tasarım teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 A- Dersin tanımlanması, B-Dersin amacı ve özelliklerinin açıklanması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
2 A- Plastik sanatların tarihsel gelişimi B- Plastik sanatların kavramlarının tanımlanması. C- Plastik sanatlar hakkında öğrencilere örneklerle açıklamalar. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
3 A- Resim tekniklerinin tanımlanması. B- Uygulanacak tekniklerin ve konularının belirlenmesi. C-Teknik ( pastel- akrilik-yağlı boya) hakkında detaylı bilgi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
4 A- Röprodüksiyon çalışması. A- Reproduction study
5 A- Röprodüksiyon çalışması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
6 A-Uygulanan tekniklerin özelliklerinin hatırlatılması. B- Röprodüksiyon çalışması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
7 Ara Değerlendirme
8 A- Ebru tekniği ve ebru türleri hakkında bilgi. B- Ebru denemeleri. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
9 A- Ebru çalışmaları. B- Kolaj çalışması ile ilgili malzeme isteği ve hazırlıkları C- Ara Değerlendirme (Jüri) Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
10 A- Kolaj tekniği hakkında bilgi B- Kolâj çalışması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
11 A- Kolaj çalışması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
12 A- 3 boyutlu tasarım tekniklerinin tanımlanması B- B- Uygulanacak tekniklerin ve konuların belirlenmesi. C- C- Teknik (Modelleme Hamuru- Papier Mache- asamblaj) hakkında detaylı bilgli. D- Malzeme kararlaştırma ve araç gereç ön hazırlıkları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
13 A- Üç boyutlu tasarım çalışması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
14 A- Üç boyutlu tasarım çalışması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
15 14. haftaya devam ve Genel Değerlendirme. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. P. FISK, Yaratıcı Deha, İstanbul, 2011
2. T.J. BENTLEY, Yaratıcılık, New York, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 3
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer 1 20
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 6 73
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 10 20
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100