Adli Sanat (GRT462) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Adli Sanat GRT462 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Emel Ertürk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersde, 2 ve 3 boyutlu grafik ve modelleme programları ile Yeniden Yüzlendirme çalışmalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 2 ve 3 boyutlu grafik ve modelleme programlarını kullanır.
  • 2 boyutlu Yeniden yüzlendirme tekniğini uygulamalı olarak yapar.
  • 3 boyutlu Yeniden yüzlendirme tekniğini uygulamalı olarak yapar.
  • Üç boyutlu nesne taramasını yapabilecek ve üç boyutlu
  • Programlarda o nesneyi modifiye eder.
Dersin İçeriği Adli sanat ile ilgili temel kavramlar; yüzün anatomik ve morfolojik yapısı; 2 ve 3 boyutlu yeniden yüzlendirme teknikleri; örnek çalışmalar ve pratik uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adli Sanat Genel Giriş ve Temel Kavramlar
2 Yüzün Anatomik Yapısı
3 Yüz Bölgelerinin Oluşturulması ve Uyuşması (2B grafik programı)
4 Yüzün Transformasyonu (2B grafik programı)
5 Yüz Doygunluğunun Oluşturulması (2B grafik programı)
6 İki boyutlu Yeniden Yüzlendirme Yöntemleri (2B grafik programı)
7 Ara Değerlendirme
8 İki boyutlu Yeniden Yüzlendirme Pratik Uygulamalar (2B grafik programı)
9 Yüz Yaşlandırma efektlerinin uygulanması
10 Üç boyutlu Yeniden Yüzlendirme Yöntemleri
11 Üç boyutlu Yeniden Yüzlendirme Pratik Uygulamalar
12 Üç boyutlu Bilgisayarlı Tarama Sistemleri
13 Üç boyutlu Bilgisayarlı Tarama Pratik Uygulamalar (3B scanner ve grafik programı ile)
14 Üç Boyutlu Bilgisayarlı Yeniden Yüzlendirme Yöntemleri (3B grafik programı ile)
15 Üç Boyutlu Yeniden Yüzlendirme Pratik Uygulamalar (3B grafik programı ile)
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Prag, John and Neave, Richard (1997) Making Faces, London: British Museum Press
2. Gibson, Lois, (2008) Forensic Art Essentials, California: Academic Press

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 70
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 20
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 99