AKTS - Görüntü ve Ses İşleme

Görüntü ve Ses İşleme (GRT478) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Görüntü ve Ses İşleme GRT478 2 1 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Murat Özkoyuncu
  • Öğr. Gör. Serdar Südor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin bilgisayar ortamında sayısal görüntü, ses işleme ve montaj yöntemlerini öğrenmesi, uygulaması ve ürün elde etmesi beklenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Montaj yapmayı bilir,
  • Bilgisayar ortamında ses ve video üretir,
  • Disiplinlerarası etkileşimi bilir ve kullanır.
  • Tanıtım filmi, jenerik tasarlar,
  • Uygular ve ürün elde eder.
Dersin İçeriği Bilgisayar ortamında sayısal görüntü, ses işleme ve montaj yöntemleri; durağan ve hareketli görsellerle kompozisyon hazırlama, kurguyu ve görsellerin ses ve efektlere bağlı değişimlerini yönetme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin kapsamı, hedef ve amaçlarının açıklanması
2 Video formatlarına giriş, teknik özellikler ve biçimler. Dosya türleri, render seçenekleri ve çalışma alanı
3 Çeşitli montaj uygulamaları, videolar arası geçiş ve senkron
4 Title oluşturma ve “Motion” penceresi, filtreler
5 Ses dosyalarıyla çalışma, render alma ve projeyi dışa aktarma.
6 Proje: Viral reklam: Projenin başlatılması ve arka plan araştırması
7 Proje: Viral reklam: Storyboard hazırlanması
8 Proje: Viral reklam: Çekimlerin tamamlanması, ses ve müzik dosyalarının hazırlanması
9 Proje: Viral reklam: Montaj, post prodüksiyon, editing
10 Ara Jüri
11 Proje: Jenerik: Projenin başlatılması ve arka plan araştırması
12 Proje: Jenerik: Projenin başlatılması ve arka plan araştırması
13 Proje: Jenerik: Storyboard hazırlanması
14 Proje: Jenerik: Çekimlerin tamamlanması, ses ve müzik dosyalarının hazırlanması
15 Proje: Jenerik: Çekimlerin tamamlanması, ses ve müzik dosyalarının hazırlanması
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. DERLEME, (2002) Adobe Premiere Kurs Kitabı 6.0, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
2. SATIR, M. (2002) Adobe Premiere ile Dijital Video, Murat Satır, İstanbul:Pusula Yayıncılık.
3. SCHELL J. (2006) Adobe Premiere Pro 2 Hands-On Training, Lynda.com

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 6 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 153