Muhasebe (MAN503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe MAN503 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yıldız Ayanoğlu
Course Assistants
Dersin Amacı Muhasebenin niteliğini, kapsamını, ilke ve kavramlarını; muhasebe sisteminin ana unsurlarını ve günlük kayıtlar, yıl sonu envanter ve kapanış kayıtları ve finansal tabloların düzenlenmesi dahil olmak üzere, Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde muhasebe sisteminin işleyişini öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebenin çift taraflı kayıt sisteminin temeli oluşturan borç-alacak ilişkisini kavramak
  • Hesap planındaki hesapların işleyişini ve özellikli işlemleri hakkında fikir sahibi olmak
Dersin İçeriği Bu derste muhasebenin temel kavram ve ilkeleri, finansal tabloların yapısı, hesap sınıflandırmaları ve hesap planı, muhasebe defterleri, dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtları, geçici ve kesin mizan, bilanço ve gelir tablosu düzenleme esasları incelenmektedir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebenin tanımı, türleri, işlevleri, finansal bilgi kullanıcıları
2 Bilançonun tanımı, bilanço temel eşitliği, varlıkların ve kaynakların tanımı ve unsurları
3 Hesap kavramının tanımı, hesap çeşitleri Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
4 Kar/Zarar hesabının işleyiş özelliği Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
5 Hesapların işleyişle ilgili kapsamlı bir örnek uygulamanın çözümü Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
6 Muhasebe kayıt sistemi, Çift taraflı kayıt sistemin özelliği Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
7 Yevmiye defteri ve defteri kebire eş zamanlı kayıt Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
8 Vize Sınavı
9 Hazır Değerler Hesap Grubunda yer alan hesaplar Vize öncesindeki son haftada işlenen konuların tekrarı.
10 Ticari Alacaklar Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
11 Diğer Alacaklar gruplarındaki hesaplar Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
12 Stoklar grubunda yer alan hesapların açıklanması ve işleyişi ile ilgili örneklerin çözümü Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
13 Stoklar grubunda yer alan hesaplar - devamı Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
14 Duran Varlıklar konusuna giriş, bu ana grupta yer alan hesapların özellikleri ve işleyişi hakkında bilgiler Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
15 Maddi Duran Varlıklar – devamı; elden çıkarılması Önceki Derste İşlenenlerin Tekrarı
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Çaldağ, Yurdakul ve AYANOĞLU, Yıldız, GENEL MUHASEBE, 9.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2012
2. BAYIRLI Rıdvan, (Editör), ÇÖZÜMLÜ GENEL MUHASEBE UYGULAMALARI 3.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 20 60
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 130