AKTSElektromembran Prosesler

Elektromembran Prosesler (CEAC572) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektromembran Prosesler CEAC572 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 204, CEAC 302
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Enver Güler
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı elektromembran süreçler hakkında bilimsel bilgiler vermektir. Temel bilgilere ek olarak, elektrokimyasal sistemler ve ekipman tasarımı açıklanacaktır. Bu sayede öğrenciler, iyon değişim membran teknolojilerinin uygulamalarına ilişkin problem çözme yeteneklerini geliştireceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İyon değisim membran tanımlarını ve membran malzemelerini açıklar.
  • Elektrokimyasal ve termodinamik temelleri tanımlar.
  • İyon değişim membranlarının hazırlanmasını ve karakterizasyonu açıklar.
  • Elektromembran süreçleri tanımlar.
  • Elektrokimyasal sentezde kullanılan iyon değişim membranları açıklar.
  • Elektromembran süreçleri kullanarak enerji dönüşümü ve depolanmasını tartışır.
Dersin İçeriği Temel konseptler ve iyon değişim membran bilimi tanımları, malzemeler, karakterizasyon, elektrokimyasal ve termodinamik temeller, enerji dönüşüm teknolojileri, süreç ve ekipman tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektromembran süreçlere giriş Bölüm 1
2 Elektrokimyasal ve termodinamik temeller Bölüm 2
3 İyon değişim membran sentezi ve karakterizasyon Bölüm 3
4 Elektrodiayaliz, Elektrodeiyonizasyon Bölüm 4
5 Diyaliz, kapasitif deiyonizasyon Bölüm 5
6 Elektrokimyasal sentez Diğer kaynaklar
7 Arasınav
8 Yakıt hücreleri Diğer kaynaklar
9 Ters elektrodiayaliz Diğer kaynaklar
10 Kapasitif karışma Diğer kaynaklar
11 Süreç ve ekipman tasarımı I Bölüm 5
12 Süreç ve ekipman tasarımı II Bölüm 5
13 Seminerler I Diğer kaynaklar
14 Seminerler II Diğer kaynaklar
15 Seminerler III Diğer kaynaklar
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Strathmann, H., Ion-exchange membrane separation processes, Membrane Science and Technology Series, Elsevier, First edition, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. Drioli, E., Giorno, L., Comprehensive Membrane Science and Engineering vol II, Elsevier, First edition, 2010
3. Drioli, E., Giorno, L., Membrane Operations, Wiley-VCH, Germany, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 11 11
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125