AKTSKimyasal Kinetik

Kimyasal Kinetik (CEAC575) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kimyasal Kinetik CEAC575 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Nesrin E. Machin
Course Assistants
Dersin Amacı Hız proseslerinin teorisi, ve kinetiğin reaksiyon mekanizmalarına uygulanması üzerinde durulacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Kimyasal kinetiğin temel prensiplerinin belirlenip anlaşılması
  • • Kimyasal reaksiyon hızına kimyasal ve fiziksel özelliklerin etkisinin belirlenmesi
  • • Hız yasasını kullanarak reaksiyon hız hesaplarının yapılması
  • • Elementer reaksiyon hız katsayılarının çarpişma ve geçiş hali teorilerini kullanarak tahmin edilmesi
Dersin İçeriği Kinetiğin temellerinin irdelenmesinden sonra, reaksiyon mekanizması klasik analizle (yatışkın hal yaklaşımı, ön-denge yaklaşımı vs), geçiş hali teorisiyle ve deneysel metodları kullanarak incelenecektir. Homojen ve heterojen reaksiyonlar tartışılacak, ve örneklemeler mümkün olduğunca atmosfer kimyası, yanma, katalizör gibi disiplinlerarası alanlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elementer kinetik Referansların ilgili bölümleri
2 Geçiş Hali Teorisi Referansların ilgili bölümleri
3 Geçiş Hali Teorisi Referansların ilgili bölümleri
4 Çarpışma teorisi Referansların ilgili bölümleri
5 Çarpışma teorisi Referansların ilgili bölümleri
6 Ön-denge, yatışkın-hal yaklaşımı Referansların ilgili bölümleri
7 1. Arasınav
8 Bir-moleküllü reaksiyonlar; Lindemann-Hinshelwood mekanizması Referansların ilgili bölümleri
9 Çift-moleküllü reaksiyonlar Referansların ilgili bölümleri
10 Çift-moleküllü reaksiyonlar Referansların ilgili bölümleri
11 Çift-moleküllü reaksiyonlar Referansların ilgili bölümleri
12 Enzim reaksiyonları; Michaelis-Menten mekanizması Referansların ilgili bölümleri
13 Seminer
14 Kinetik ölçümler ve veri analizi Referansların ilgili bölümleri
15 Kinetik ölçümler ve veri analizi Referansların ilgili bölümleri
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Physical Chemistry, P. Atkins, 5th Ed., W. H. Freeman and Company, 1994
2. Chemical Engineering Kinetics, J.M. Smith, Mc Graw Hill, 3rd Ed.1981
3. Elements of Chemical Reaction Engineering, H. S. Fogler, 3rd Ed., Prentice Hall, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 10
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 16 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125