AKTS - Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım

Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (AE103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım AE103 1 4 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Demir Bayka
  • Okutman İlter İmran Bodur
  • Okutman Uluç Yamalı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgisayar destekli mühendislik uygulamalrını ve tasarımı öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendisliğin temel tanımları
  • Mühendisliğin temel kavramları ve kuralları
  • Mühendisliğin toplumdaki rolünün anlaşılması
  • Mühendislikte tasarım felsefesinin anlaşılması
  • Mühendislikte tasarımın bilgisayarla desteklenme türlerinin anlaşılması
  • Bilgisayar detekli mühendislik uygulamalarının tanıtımı
Dersin İçeriği Solidworks yazılımının tanıtımı ve katı modelleme ve teknik resim uygulamalarının yapılması; 2 boyutlu eskiz komutları ve uygulamaları; 3 Boyutlu katı modelleme komutları; vida, dişli ve kam çizimleri; montaj çizimi; tekerlek jantı; süspansiyon sistem montajı; küresel eklem; 3 boyutlu eskiz, boru yerleşimi; teknik çizim, ortogonal görünümler;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik metodunun tanıtımı ve uygulama örnekler,Solidworks paket programının tanıtımı, iki boyutlu taslak çizimi, taslak kullanarak ekstrüzyon tekniği ve uygulama örneği
2 Solidworks paket programı ile iki boyutlu taslak çizim çalışmaları, parça montajının tanıtımı ve uygulama örneği
3 Solidworks paket programı ile üç boyutlu taslak ile katı modelleme teknikleri ve uygulama örneği
4 Solidworks paket programı ile katı modelden teknik resim hazırlama teknikleri ve uygulama örneği
5 Solidworks paket programı ile eksen etrafında taslak döndürerek katı modelleme teknikleri, filet ve traşlama teknikleri, parçaların montajı, montaj teknik resimleri ve uygulama örneği
6 Solidworks paket programı ile taslak döndürme, kompozit modelleme, patern özellikleri, traşlama özellikleri, katı model üzerinde filet, model üzerinde değişiklik teknikleri, katı model görüntü değişiklik teknikleri ve otomobil jantı üzerinde uygulama örneği
7 Solidworks paket programı ile tasarım gayeleri, tasarım eğilimi, tasarım entegrasyonu, parçaların montajı, alt montajların montajı ve süspansiyon sistemi üzerinde uygulama örneği
8 Solidworks paket programı ile blok işlemleri, montaj sırasında hareketli eklemlerin tasarımı ve sınırlandırılmaları ve tekerlek bağlantılarının küresel eklemleri üzerinde uygulama örneği
9 Solidworks paket programı ile taslak boyutlandırma, 3 boyutlu taslak hazırlama, 3 boyutlu boru tasarımı ve yerleşimi ve ızgara üzerinde uygulama örneği.
10 Solidworks paket programı ile teknik resim ve ortoganal görüntülerin oluşturulması, otomobilin komple tekerlek ve süspansiyon sistemleri üzerinde uygulama örneği
11 Solidworks paket programı ile yüzey modelleme ve otomobilin ön gövdesi üzerinde uygulama örneği
12 Solidworks paket programı ile metal yaprak modelleme ve otomobilin yakıt tankı üzerinde uygulama örneği
13 Solidworks paket programı ile kaynak montajı ve otomobilin şasesi üzerinde uygulama örneği
14 Solidworks paket programı ile kalıplama tekniklerinin tanıtımı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Ders notları (elektronik olarak indirilebilen pdf formatlı dosyalar)
2. 2. Haftalık datashow sunumlar ve elektronik olarak indirilebilen powerpoint ile hazırlanmış dosyalar
3. 3. Solidworks firması tarafından hazırlanan ve elektronik olarak indirilebilen pdf formatlı dosyalar.
Diğer Kaynaklar 4. 1. Tasarıma yardımcı olacak resimler ve örnek tasarımlar
5. 2. Solidworks programı kullanılarak hazırlanan videolar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 41