AKTS - Eşli Danslar

Eşli Danslar (ART287) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Eşli Danslar ART287 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ritim duygusu, müzik algısı, doğru duruş, vücut koordinasyonu, hareket estetiği, müzik ile uyumlu hareket ve dans etme becerilerinin gelişmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, Merengue, Salsa, Bachata gibi dans türlerinde dans edebilir hale gelir.
  • Müzik duygusu ve vücut koordinasyonu gelişir.
  • Hareketleri estetik ifade kazanır. Esneklik ve çevikliği artar.
  • İkili iletişim kurma becerisi, işbirliği ve uyum içinde çalışma becerileri gelişir.
Dersin İçeriği Temel müzik ve ritm eğitimi, beden farkındalığı, hareket, koordinasyon, jest, mimik ve eşli uyum eğitimine yönelik uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi, dönem boyunca işlenecek konular, değerlendirme ve not sistemi hakkında bilgi verilmesi. Dersin kapsamındaki dans türlerinin tarihçelerinin anlatılması, müziklerinin tanıtılması, uluslararası yarışma ve gösterilerden video örnekleri verilmesi. Beden farkındalığına giriş çalışmaları.
2 Ritim-hareket ilişkisi. Müzikte hareket referansı veren ritmin tespitinin anlaşılması. Merengue müziği ritminin hareket referansı olarak anlaşılması. Temel duruş ve koordinasyon çalışmaları. Temel adım çalışmalarına giriş.
3 Merengue dansının, müzikal, artistik, teknik özellikleri. Ritim, koordinasyon ve beden farkındalığı çalışmaları. -Merengue yürüyüşleri (Öne, Arkaya, Sağa, Sabit) -Merengue temel adımları ve başlangıç ve bitiriş pozisyonları. -Ağırlık değişimler, kalça hareketleri (İlk üç modülün hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi.) -El değişimleri ile sola ve sağa dönüşler Tüm modüllerin birleşimi ile bir koreografi oluşturulması.
4 -Merengue yürüyüşleri (Öne, Arkaya, Sağa, Sabit) -Merengue temel adımları ve başlangıç ve bitiriş pozisyonları -Ağırlık değişimler, kalça hareketleri -El değişimleri ile sola ve sağa dönüşler (İlk modüllerin hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi) Cross Body Lead Open - Closed Positions Checks Whip (Adios) Octopus (Cuban Break) Tüm modüllerin birleşimi ile bir koreografi oluşturulması.
5 Salsa dansının, müzikal, artistik, teknik özellikleri., Salsa müziği ritminin hareket referansı olarak anlaşılması. Salsa yürüyüşleri, temel adımlar, Cucaracha, Weight Shifts in Salsa, Salsa el, omuz, baş ve kalça hareketleri
6 Ritm ve müzik çalışmaları. Salsa yürüyüşü, temel Salsa adımları, Cucharacha. Birinci modülün hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi.
7 Ara Değerlendirme
8 Salsa yürüyüşü, temel Salsa adımları, Cucharacha. Birinci modülün hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi. Önceki modüllerin hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi. Tüm modüllerin birleşimi ile bir koreografi oluşturulması.
9 Oluşturulan iki koreografinin pekiştirilmesi, teknik, artistik iyileştirme çalışmaları. Kostüm, ışık, müzik, efekt, zamanlama gibi gösteri bileşenlerinin tanıtılması
10 Bachata dansının türü, tarihçesi, müzikal, artistik, dramatik özellikleri. Bachata müziği ritminin hareket referansı olarak anlaşılması. Bachata yürüyüşü, temel Bachata adımları, başlangıç ve bitiriş pozisyonları.
11 Bachata yürüyüşü, Temel Bachata adımları, başlangıç ve bitiriş pozisyonları. Birinci modülün hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi.
12 Bachata yürüyüşü, temel Bachata adımları, başlangıç ve bitiriş pozisyonları. Önceki modüllerin hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi. Tüm modüllerin birleşimi ile bir koreografi oluşturulması.
13 Kostüm, ışık, müzik, efekt, zamanlama gibi gösteri bileşenlerinin tanıtılması. Oluşturulan üç koreografinin pekiştirilmesi, teknik, artistik iyileştirme çalışmaları.
14 Ara Değerlendirme
15 Oluşturulan üç koreografinin pekiştirilmesi, teknik, artistik iyileştirme çalışmaları. Final performansı hazırlıklarının tamamlanması.
16 Final Değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Laird, W. (1988). Technique of Latin Dancing. Brighton: International Dance Teachers Association Publishing.
2. Neglia, J. (1998). Salsa and Merengue. [3 disk DVD Video].
Ders Kitabı 3. Pozo, C. (2000). Cal Pozo's Learn to Dance in Minutes. [DVD Video].
4. Pozo, C. (2008). Cal Pozo's Partner Dancing 101: Party and Wedding Ready. [DVD Video].
5. Türkiye Dans Sporları Federasyonu (2011). Antrenörlük Eğitim Kitapçığı. İstanbul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 12 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 30 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir.
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir.
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir.
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür.
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder.
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 12 2 24
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100