AKTS - Proje Oryantasyon

Proje Oryantasyon (ISE493) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Proje Oryantasyon ISE493 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
COMPE 226, COMPE 341
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders, bilgisayar ve Bilişim sistemi projelerinde kronolojik olarak planlama, uygulama ve sunum aşamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıc, bu ders, mühendislerde bulunması gereken takım çalışması, hayatboyu öğrenme, mesleki etik, yasal konular, yenilik ve girişimcilik gibi nitelikler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bilgisayar ve Bilişim projelerini tanımlamak
 • Risk yönetimini de dikkate alarak bir projeyi planlamak
 • Proje raporu hazırlamak
 • Literatür taraması yapmak
 • Projeyi gerçekleştirmek
 • Projeyi sunmak
 • Ulusal ve uluslararası standartları tanımak
 • Projede takım çalışmasının önemini tanımlamak
 • Mesleki ve etik sorumlulukları belirtmek
 • Mühendislik uygulamalarının yasal sonuçlarını bilmek
 • Hayatboyu öğrenmenin önemini bilmek
 • Yenilik ve girişimcilik kavramlarını hatırlamak
Dersin İçeriği Bilgisayar ve bilişim projeleri, araştırma, proje planlaması ve risk yönetimi, ulusal ve uluslararası standartlar, takım çalışması, literatür taraması, proje gerçekleştirme, proje sunumu, hayatboyu öğrenme, etik, yasal konular, yenilik ve girişimcilik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar ve Bilişim Projelerine Giriş Ch.1 (main text)
2 Araştırma Ch.2
3 Literatür Taraması Ch.5
4 Rapor Yazma
5 Proje Planlaması ve Risk Yönetimi Ch.4
6 Ulusal ve Uluslararası Standartlar
7 Etik
8 Yasal Konular
9 Proje Gerçekleştirme Ch.6,7
10 Takım Çalışması
11 Hayatboyu Öğrenme
12 Proje Sunumu Ch.8,9
13 Proje Sunumu Ch.8,9
14 Yenilik ve Girişimcilik
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Christian Dawson, Projects in Computing and Information Systems: A Student's Guide (2nd Edition), Pearson Education, 2009
Diğer Kaynaklar 2. Sommerville, I., Software Engineering, Addison-Wesley, 2006 (8th edition)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 62