AKTS - İş ve Etik

İş ve Etik (ISE201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş ve Etik ISE201 3 0 0 3 4.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işte ve karar verme sürecindeki ile ilgili ahlaki sorunları çözmeye yönelik etik kavramları öğretmektir. İşte belli sorunlu alanların yönetimindeki ahlaki sorunların tanımlanması ve ahlaki sorunların çıktığı sosyal ve doğal ortamların incelenmesi diğer konulardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş yaparken karşılaşılan problemli durumların öne çıkan ahlaki özelliklerini tanımlamak
  • Ahlaki prensipleri, profesyonel sorumlulukları ve davranış kurallarını açıklamak
  • İş (özellikle BT sistemleri) geliştirir ve sürdürürken karşılaşılan problemli durumların öne çıkan ahlaki özelliklerini tanımlamak
  • Etik anlaşmazlıkların çözümü için gerekli teori ve prensipleri ortaya koymak
  • Farklı etik teorileri değerlendirmek, önemli etik kavram ve prensipleri karşılaştırmak
Dersin İçeriği İş ve karar verme ile ilgili ahlaki sorunları çözmeye yönelik etik kavramlar. İşte belli sorunlu alanların yönetimindeki ahlaki sorunlar. Ahlaki sorunların çıktığı sosyal ve doğal ortamlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Etiğinin Önemi Bölüm 1 (ana kaynak)
2 İş Etiğinin Önemi Bölüm 1
3 Artan iş etik sorunları Bölüm 3
4 Paydaş ilişkileri, sosyal sorumluluklar ve kurumsal yönetişim Bölüm 2
5 Bireysel etmenler : Ahlaki felsefeler ve değerler Bölüm 6
6 Bireysel etmenler : Ahlaki felsefeler ve değerler Bölüm 6
7 Etik ikilemleri çözme: 7-Adım yordamı Olay inceleme
8 Etik ikilemleri çözme: 7-Adım yordamı Olay inceleme
9 İş etiğinin kurumsallaştırılması Bölüm 4
10 Etik karar verme ve etik liderlik Bölüm 5
11 Etik karar verme ve etik liderlik Bölüm 5
12 Organizasyonel etmenler: etik kültür ve ilişkilerin rolü Bölüm 7
13 Organizasyonel etmenler: etik kültür ve ilişkilerin rolü Bölüm 7
14 Global ekonomide iş etiği Bölüm 10
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ferrell, O. C., Fraedrich, J., Ferrell, L., Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, Houghton Mifflin, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. Beauchamp, T. L., Bowie, N., and Arnold, D., Ethical Theory and Business, Pearson/Prentice-Hall, 2004.
3. Schultz, R. A., Contemporary Issues in Ethics and Information Technology, IRM Press, 2005.
4. Anderson J. G., Goodman, K., Ethics and Information Technology, Springer, 2002
5. Reynolds, G., Ethics in Information Technology, Course Technology, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi. X
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 135