AKTS - Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri

Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri (ISE100) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri ISE100 1 2 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mühendislik mesleğini tanıtmak, iş fırsatları ve bilişimde etik konularını adreslemektir. Ayrıca, temel bilgisayar mimarisi, makine dili, veri gösterimi, işletim sistemleri, ağlar ve İnternet ve programlama dilleri kavramlarını tanıtarak, bilgisayar bilimlerine genel bir bakış sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin farklı yönlerini tanımlama
  • Bilişimde etiksel konuları tanımlama
  • Bilgisayarın iç yapılanması ve veri gösterimini tanımlama
  • Problem çözümünde basit makine dili komutlarını oluşturma
  • İşletim Sistemi ve ağların fonksiyonlarını anlatma
  • Programlama dillerini sınıflandırma
Dersin İçeriği Mühendislik temelleri. Meslek olarak Bilişim Sistemleri Mühendisliği. İş olanakları. Bilişim Yazılım Mühendisliği alanındaki mesleki kuruluşlar. Bilişimde etiksel konular. Bilgisayar sisteminin donanım bileşenleri. Veri gösterimi ve makine dili komutları. İşletim sistemi kullanarak bilgisayarın arka plan faliyetlerini koordine etmek. Ağ ve İnternet'in temelleri. Programlama dillerinin sınıflandırılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik temelleri Bölüm 1 (Diğer 1)
2 Mühendislik temelleri Bölüm 1 (Diğer 1)
3 Meslek olarak Bilişim Sistemleri Mühendisliği. İş olanakları ve meslek kuruluşları Bölüm 1 (Diğer 1)
4 Bilişimde Etik Bölüm 1 (Diğer 1)
5 Veri saklama Bölüm 1 (Ders Kitabı)
6 Veri saklama Bölüm 1 (Ders Kitabı)
7 Veri İşleme Bölüm 2 (Ders Kitabı)
8 Veri İşleme Bölüm 2 (Ders Kitabı)
9 Veri İşleme Bölüm 2 (Ders Kitabı)
10 İşletim Sistemleri Bölüm 3 (Ders Kitabı)
11 Ağ ve İnternet'in temelleri Bölüm 4 (Ders Kitabı)
12 Ağ ve İnternet'in temelleri Bölüm 4 (Ders Kitabı)
13 Programlama Dilleri Bölüm 6 (Ders Kitabı)
14 Programlama Dilleri Bölüm 6 (Ders Kitabı)
15 Dönem sonu sınavı
16 Dönem sonu sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Science: An Overview, J. G. Brookshear, Perason International, 10th. Ed., 2009.
Diğer Kaynaklar 2. Foundations of Engineering, 2nd. Ed., McGraw-Hill International, 2003
3. Software Engineering: Code of Ethics, http://www.acm.org/about/se-code
4. ACM code of Ethics and Professional Conduct, http://www.acm.org/about/code-of-ethics

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 16 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 66