AKTS - Rapor Yazma Becerileri

Rapor Yazma Becerileri (ENG204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rapor Yazma Becerileri ENG204 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Okutman İngilizce Servis Dersleri Koordinatörlüğü Okutmanları
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı lisans eğitimini devam ettiren Mühendislik Fakültesi ve Matematik Bölümü öğrencilerine araştırmaya dayalı ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne göre B2* seviyesinde (Bağımsız kullanıcı) bir rapor yazma becerisini kazandırmak ve bu süreçte uygun yöntem (APA), düzen, dil, tartışma ve muhakeme becerilerini kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • rapor ve kompozisyonun oluşumundaki farklılıkları ayırt etmiş,
 • raporun içerik, organizsasyon ve diliyle ilgili farkındalıgın artırılması icin örnek rapor üstünde calışmış,
 • rapor yazmak icin belli bir konuyu arastırmış ve daraltmış,
 • rapor icin destek ve kanıt olarak kullanılacak kaynakları incelemiş,
 • Sanal kaynakların güvenirliligini degerlendirmiş,
 • Detaylı bir taslak yazmayı pratik yapmış,
 • Sınıf icinde arastırma icin kullanılacak kaynak cıktılarını incelemiş,
 • Raporun giriş kısmının yazılması icin gerekli olan yazma prosedürü üzerinde çalışmış,
 • Metin içi ve metin sonu kaynak bildirimini teori ve pratik anlamında incelemiş,
 • Alıntılama, yeniden ifade etme ve özetlemeyle ilgili entegre etme, noktalama, ve birleştirme üzerine ek pratik yapmış,
 • Raporun gelişme bölümünün yazma süreci üstünde calışmış,
 • Raporun sonuc bölümünün yazma süreci üstünde çalışmış,
 • Yazılan her bölümle ilgili olarak okutmanından geribildirim almış,
 • Raporla ilgili sözlü sunum hazırlıgı üzerine calışmıoş,
 • Hazırladıgı raporu izleyici önünde kısaca sunmuş olacaktır.
Dersin İçeriği Araştırma bazlı rapor yazma becerileri; rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Derslle ilgili Beklentiler Yardımcı Kitap – Part I (pp.1-13)
2 Çalışma Becerileri Yardımcı Kitap– Part II (pp.14-29 )
3 Northstar Student’s Book- Unit 1 (pp.1-13) Yardımcı Kitap – Module 1 (pp.31-40)
4 Northstar Student’s Book- Unit 1 (p.17) Northstar Student’s Book- Unit 2 (pp.19-29) Yardımcı Kitap – Module 2 (pp.42-45)
5 Yardımcı Kitap – Module 2 (pp.46-48) Northstar Student’s Book- Unit 2 (p.33) Yardımcı Kitap – Module 2 (pp.50-57)
6 Northstar Student’s Book- Unit 3 (pp.35-48) Yardımcı Kitap – Module 3 (pp. 59-63) Yardımcı Kitap – Module 2 (p.49)
7 1. KISA SINAV Speaking of Gender • Reading and Vocabulary Practice • Paraphrasing • Writing Practice Northstar Student’s Book- Unit 5 (pp.73-85) Yardımcı Kitap – Module 5 (pp.66-67)
8 Yardımcı Kitap – Module 5 (pp.68-78) Northstar Student’s Book- Unit 5 (pp. 90-91) Northstar Student’s Book- Unit 8 (pp.135-149)
9 Yardımcı Kitap – Module 8 (pp.79-89) Yardımcı Kitap – Module 9 (pp.91-103)
10 Yardımcı Kitap – Module 1 (pp.104-110)
11 Northstar Student’s Book- Unit 9 (pp.155-161)
12 Yardımcı Kitap – Module 9 (pp.114-116) Northstar Student’s Book-Unit 10 (pp.175-187)
13 Yardımcı Kitap – Module 10 (pp.118-125)
14 Northstar Student’s Book-Unit 10 (pp.187-190) Yadımcı Kitap – Module 10 (pp.126-129)
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler 5 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0