AKTS - Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi (IE305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Ekonomisi IE305 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, alternative yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve seçilmesini sağlamaktır. Dersin sonunda, öğrenci, mühendislik ekonomisi problemlerini araştırmayı, formüle etmeyi ve uygun konsept ve matematiksel yetenek ve modelleri kullanarak çözmeyi öğrenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci mühendislik alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi için gerekli prensip ve metotları tanıyabilecektir.
  • Öğrenci paranın zamana göre değerini ve faiz oranlarını tartışabilecektir
  • Öğrenci pratik durumlarda para akış modellerinin tespitini, formüle edilmesini ve analizini yapabilecektir.
  • Öğrenci nakit akış serilerini şimdiki değer, gelecek değer, yıllık değer ve geri dönüş oranı metotlarıyla analiz edebilecektir.
  • Öğrenci nakit akış serilerini amortisman, vergi ve enflasyon etkilerini dikkate alarak geliştirebilecektir.
  • Öğrenci Ekipman değişimi ile ilgili karar problemlerini analiz edebilecektir.
  • Öğrenci kamu sektöründeki ekonomi çalışmalarının ve yatırım kararlarının değerlendirebilecektir.
Dersin İçeriği Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz; nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi; alternatif değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları; amortisman ve vergi; enflasyon etkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik ekonomisinin temelleri [1] sayfa 1-25
2 Zamanın ve faizin para üzerine etkileri: tekli ödeme formülleri [1] sayfa 27-33
3 Zamanın ve faizin para üzerine etkileri: tekli ödeme formülleri (devam) [1] sayfa 27-33
4 Zamanın ve faizin para üzerine etkileri: düzenli ödeme formülleri [1] sayfa 34-36
5 Zamanın ve faizin para üzerine etkileri: gradyanlı formüller ve ötelenmiş nakit akışları [1] sayfa 37-57
6 Nomial ve efektif faiz oranları [1] sayfa 59-78
7 Şimdiki değer analizi [1] sayfa 80-106
8 Yıllık değer analizi [1] sayfa 107-123
9 Geri dönüş oranı analizi [1] sayfa 124-159
10 Fayda/Maliyet analizi ve kamu sektörü projeleri [1] sayfa 160-181
11 Enflasyonun etkisi [1] sayfa 237-258
12 Arasınav
13 Birim metodu, maliyet endeksleri, maliyet-kapasite denklemleri, katsayı metodu, birim maliyet tahmini [1] sayfa 259-286
14 Amortisman metodu [1] sayfa 287-311
15 Vergi-sonrası ekonomik analiz [1] sayfa 312-347
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Basics of Engineering Economy, Leland Blank, Anthony Tarquin, McGraw-Hill Education
Diğer Kaynaklar 2. Contemporary Engineering Economics, CS Park, 3rd Edition, Addison Wesley, 1997.
3. Engineering Economy, GJ Thuesen & WJ Fabrycky, 9th Edition, Prentice Hall, 2001

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi. X
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi. X
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi. X
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi. X
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. X
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 125