Algoritma (CMPE323) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Algoritma CMPE323 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE226
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin sonunda öğrenci, algoritmaların analizinin ve dizaynının nasıl yapıldığını ve algoritmaların karmaşıklığının nasıl ölçülebildiğini öğrenecek, algoritma alanının teorik altyapısını kavrayacak ve gerçek hayat problemlerine verimli algoritmik çözümler oluşturma becerisi kazanacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Algoritma analizi ve dizaynı yapmak ve karmaşıklığı ölçmek
  • Algoritmaların teorik altyapısının farkına varmak
  • Gerçek hayat sorunlarını çözmek için algoritmik çözümlerin geliştirmek
  • Algoritmalar kodlamak
Dersin İçeriği Algoritma dizaynı ve analizi, O?notasyonu, parçala?çöz algoritması, dinamik programlama, geriye dönüş algoritması, alt sınır teoremi, sıralama ve arama algoritmalarının karmaşıklıkları, grafik algoritmaları, NP-zor ve NP-tamam (NPC) problemler, bBaşlıca NPC problemleri, NPC'ye problem sağlama, bazı dizgi işleme algoritmalarının analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, artma fonksiyonları Ana ders kitabı Bölüm 1.1, 1.2, 3.1, 3.2
2 Algoritma analizi: Insertion sort algoritması Bölüm 2.1, 2.2
3 Algoritma analizi: Merge sort algoritması, özyineleme, (özyineleme-ağaçları yöntemi) Bölüm 2.3, 4 (giriş), 4.2
4 Algoritma analizi: Quicksort algoritması ve analizi Bölüm 7.1, 7.2, 7.4, 5.2
5 Kırmızı-Siyah Ağaçları Bölüm 13.1, 13.2, 13.3
6 Dinamik Programlama Bölüm 15 (giriş), 15.1
7 Dinamik Programlama Bölüm 15.3, 15.2
8 Dinamik Programlama Bölüm 15.2 (devam), 15.4
9 Fırsatçı Algoritmalar Bölüm 16.1, 16.2
10 Fırsatçı Algoritmalar Bölüm 16.2 (devam), 16.3
11 Grafik Algoritmaları Bölüm 22.1, 22.2, 22.3
12 Grafik Algoritmaları Bölüm 22.4, 23 (giriş ), 23.1, 23.2 (Kruskal)
13 Grafik Algoritmaları Bölüm 24 (giriş), 24.1, 24.2
14 Grafik Algoritmaları , NP-tamamlık Bölüm 24.2 (devam), 24.3, 34 (giriş)
15 Gözden geçirme -
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. T.H.Cormen, C.E.Leiserson, R.L.Rivest and C.Stein: Introduction to Algorithms, MIT Press 2001.
Diğer Kaynaklar 2. Anany Levitin, Introduction to the Design & Analysis of Algorithms, 3rd edition, Pearson, 2012.
3. E.Horowitz, S.Sahni: Fundamentals of Computer Algorithms, Computer Science Press, 1989
4. E.Horowitz, S.Sahni, S.Rajasekeran, Computer Algorithms, ISBN:  978-0-929306-41-4, Silicon Press, 2008.
5. J.Kleinberg, E.Tardos, Algorithm Design, Addison – Wesley, ISBN: 0-321-29535-8, 2006.
6. A.V.Aho, J.E.Hopcroft, J.D.Ullman, The Design and Analysis of Computer Algorithms, Addison-Wesley Series in Computer Science and Information Processing, 1979.
7. S.S. Skiena, The Algorithm Design Manual, Springer – Verlag, New York, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 6 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 174