AKTS - Polymer Şekillendirme Süreçleri

Polymer Şekillendirme Süreçleri (MFGE432) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Polymer Şekillendirme Süreçleri MFGE432 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. C. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, polimer malzemeler ve polimer alaşım ve kompozitlerini de içeren şekillendirme süreçleri konusunda bir anlayış kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, makromoleküler yapıları ve polimer moleküllerinin farklı mimarilerini, kristalleşme üzerine etkilerini, amorf oluşumu ve faz transformasyonlarını anlayacaktır.
  • Öğrenci, çok sayıda endüstriyel polimerler ve mühendislik polimerleri, kopolimerler ve alaşımları hakkında bilgi sahibi olacak ve moleküller arası ve molekül içi bağları tanıyacak ve bu bağların termoplastik ve termoset davranışa ve geri dönüşüme etkilerini öğrenecek.
  • Öğrenci, polimer sentezi ve polimer zincirlerinin ortalama molekül ağırlıklarının bulunması hakkında fikir sahibi olacak ve bu özelliklerinin termal ve mekanik özelliklere etkisini anlayacak.
  • Öğrenci, viskoelastik davranış ve polimer reolojisi hakkında temel bilgilere sahip olacak.
  • Öğrenci değişik şekillendirme ve kalıplama süreçlerini anlayacak ve ekstürüzyon operasyonunu analitik olarak kavrayacak.
Dersin İçeriği Hidrokarbonlara ve makromoleküler yapılara giriş,homopolimerler,kopolimerleri elastomerler,polimer karışımları ve termosetler,polimer morfolojisi,yarıkristal ve amorf yapılar,polimer katkı maddeleri ve dolgular, mekanik özellikler,DSC ve dilatometri uygulamaları,reolojik özellikler,Newtonian ve Newtonian olmayan akışlar,viskoelastisite, ergiyik akış endeksi ve reometreler,ekstrüzyon, ergime ve karıştırma, ekstrüzyon kalıpları,ekstrüzyon bazlı şekillendirme süreçleri,enjeksiyon kalıplama

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Polimer morfolojisi, yapı ve davranışına giriş Bölüm 1
2 Polimer sentezi ve polimerlerdeki bağ oluşum tipleri Bölüm 2
3 Ortalama Molekül Ağırlıklarının Hesaplanması Bölüm 3
4 Polimer morfolojisi, kristalleşme ve amorf oluşum süreçleri Bölüm 4
5 Polimerlerde faz transformasyonları Bölüm 5
6 Mekanik Özellikler Bölüm 6
7 Kauçuk elastisitesi Bölüm 7
8 Vizkoz Akış ve Newtonyan Davranış Bölüm 8
9 Vizkoelastisite ve Newtonyan olmayan akış Bölüm 9
10 Polimer Reolojisi Bölüm 10
11 Polimer Reolojisi Bölüm 11
12 Ekstrüzyon Bölüm 12
13 Kalıplama süreçleri: Enjeksiyon ve şişirme kalıplama, vs. Bölüm 13
14 Diğer polimer şekillendirme süreçleri Bölüm 14
15 Kauçuk üretimi ve vulkanizasyon Bölüm 15
16 Otomobil Lastiği imalatı Bölüm 16

Kaynaklar

Ders Kitabı 4. Fundamental Principles of Polymeric Materials (2nd edition) Stephen Rosen
Diğer Kaynaklar 5. Fundamental Principles of Polymeric Processing by Stanley Middleman, McGraw-Hill, 1977
6. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems by Mikell P. Groover, John Wiley and Sons Inc, (2007)
7. Principles of Polymer Processing, Zehev Tadmor, Costas G. Gogos, Wiley Interscience, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 5
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 5
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 1 2 2
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 82