AKTS - Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağları (COMPE734) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Ağları COMPE734 3 0 0 3 7.5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Günümüzde İnternet üzerinde yaygın olarak kullanılan uygulamalara odaklanarak, veri iletişimi ve bilgisayar ağları temel bilgilerini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Veri iletişimi, ağlar, protokoller ve standartlar konularında konseptleri tartışır.
  • Farklı ağ yapılanmalarında bilgisayar ve bilgisayar ağ ihtiyaçlarını ifade edebilir.
  • OSI çok katmanlı ağ modelini anlar. TCP/IP protokol kümesinin fonksiyonlarını OSI modeline göre tanımlayabilir.
  • Veri iletişimde kullanılan temel cihaz/teçhizatlar ve bunların fonksiyonlarını izah edebilir.
  • Yaygın kullanılan İnernet uygulamalarının çalışma prensiplerini tanımlayabilir.
  • Soket programla ile işletim sistemi ağ servislerini kullanabilir.
Dersin İçeriği Bilgisayar ağları temel prensipleri. Uygulama katmanı ve çok kullanılan ağ uygulamaları. Gönderim katmanı, UDP ve TCP servisleri. Ağ katmanı, IPv4 adresleme, yönlendirme ve iletme. Veri-bağlantı katmanı, MAC adresleri, hat öbekleri, hat-anahtarları. Fizksel katman özellikleri ve standartlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar ağlarına giriş. Internet nedir? OSI çok katmanlı ağ mimari modeli. Bölüm-1 (ders kitabı)
2 Ağ-paketi izleme araçlarının tanıtımı. Ağ uygulamalarının çalışma prensipleri. Ders notları+Bölüm 2.1
3 Web ve http protokolü Bölüm 2.2.1-2.2.4
4 FTP, SMTP ve POP3 protokollleri Bölüm 2.3-2.4.2
5 DNS hizmeti ve DNS protokolü Bölüm 2.5
6 Genel tekrar ve 1nci ara sınav Ders notları
7 Gönderim katmanı servisleri. UDP servisi. Güvenli hizmet prensipleri. Ardışık sorgulama, seçimli-tekrar ve N’e-geri-git. Bölüm 3.1,3.3-3.4
8 TCP gönderim hizmeti. Kesim (segment) yapısı. Sıra ve onay numarası hesabı. Bağlantı tesisi. Zaman aşımı hesabı. Tekrar gönderim. Bölüm 3.5.1-3.5.3
9 Ağ katmanı prensipleri. Yönlendiriciler. İletme ve yönlendirme. IPv4 adresleme. Yayım, tek ve çoklu gönderim. Bölüm 4.1, 4.3, 4.7
10 Datagram yapısı. Parçalama. NAT ve IPv6. Bölüm 4.4
11 Genel tekrar ve 2nci ara sınav Ders notları
12 Veri-bağlantı katmanı prensipleri. Çoklu erişim protokolleri (CSMA/CD, andaç geçirme, sıralama). MAC adresi. Adres çözümleme protokolü (ARP). Ethernet çerçeve yapısı. Bölüm 5.1, 5.3, 5.4
13 Ethernet çakışma kontrolü ve üssel geri çekme zaman hesabı. Hat öbekleri ve hat anahtarları. Sinyal kodlama standartları Bölüm 5.5, 5.6.1-5.6.2 + Ders notları
14 Kablosuz ağ özellikleri. WiFi, bluetooth, WiMAX, 802.11MAC protocolü ve çerçeve yapısı. Bölüm 6.1-6.3
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 5/E, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2010, ISBN: 978-0-13-136548-3.
Diğer Kaynaklar 2. Computer Networks 4/E, Andrew S. Tanenbaum, Pearson Education Inc., 2006
3. Introduction to Data Networks, Lawrence Harte, ALTHOS Publishing, 2005
4. Computer Networking First-Step, Wendell Odom, Cisco Press, 2004
5. Bilgisayar Ağları, Nazife Baykal, Sas Bilişim, 2005
6. TCP/IP Tutorial and Technical Overview, On-line book available at “http://www.redbooks.ibm.com/” Redbooks, published 19 December 2006, Last accessed May 14, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 10
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 45 90
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 3 9
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 157