AKTS - Fundamentals of Software Engineering

Fundamentals of Software Engineering (SE722) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fundamentals of Software Engineering SE722 3 0 0 3 7.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım mühendisliği disiplininin temel kavramlarını öğretmek ve bu kapsamda soyut düşünme, problem çözme ve sistematik bakış açısını öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım mühendisliği alanı hakkında genel kavramları açıklayabilme
  • Yazılım proje yönetimi, gereksinim mühendisliği, tasarım, test, doğrulama, konfigurasyon ve kalite yönetimi konularında bilgi edinme
  • Genel amaçlı karmaşık sistemlerin geliştirilmesinde, bilişim sistemlerinin rolünü anlama
  • Mühendislik disiplinleri arasında, yazılım mühendisliğinin olgunluk düzeyini anlatma
  • Yazılım mühendisliği süreçlerinde son kullanıcı ve müşterinin önemini kavrama
Dersin İçeriği Temel Kavramlar: soyutlama, problem çözme, yeniden kullanım, sistem ayrıştırma. Yazılım Mühendisliğine genel bakış: yaşam döngüsü, sistemler, müşteriler, kullanıcılar, gereksinimler, tasarım, geliştirme, yazılım kalite güvencesi, konfigürasyon yönetimi, test ve bakım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Mühendisliği ve Sosyo-teknik sistemler Bölümler 1-2
2 Yazılım Mühendisliği ve Sosyo-teknik sistemler Bölümler 1-2
3 Yazılım Süreç Modelleri Bölüm 4
4 Proje Yönetimi Bölüm 5
5 Proje Yönetimi Bölüm 5
6 Yazılım Gereksinimleri Bölüm 6
7 Gereksinim Mühendisliği Kavramları Bölüm 7
8 Gereksinim Mühendisliği Kavramları Bölüm 7
9 Sistem Modelleri Bölüm 8
10 Tasarım Kavramları: Mimari Tasarım, Nesneye Dayalı Tasarım, Kullanıcı Arayüzü Tasarımı Bölüm 11, 14, 16
11 Test, Sınama ve Doğrulama Bölüm 22
12 Test, Sınama ve Doğrulama Bölüm 23
13 Kalite Yönetimi Bölüm 27
14 Konfigürasyon Yönetimi Bölüm 29
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. I.Sommerville, "Software Engineering", Addison-Wesley, Seventh Edition, 2004, ISBN 0-321-21026-3
Diğer Kaynaklar 2. S.L. Pfleeger and J.M. Atlee, "Software Engineering: Theory and Practice", Pearson Education, Third Edition, 2006, ISBN: 0-13-198461-6
3. Arifoğlu and A. Doğru,, “Yazılım Mühendisliği”, SAS Bilişim Yayınları, 2001, 975-97197-2-X.
4. R.Pressman, “Software Engineering: APractitionar’s Approach”, McGraw Hill, Sixth Edition, 2005, ISBN:0-07-285318-2
5. Carnegie Mellon Software Engineering Institute, http://www.sei.cmu.edu World Wide Web Consortium, http://www.w3.org.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 15 45
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175