AKTS - Fundamentals of Object-Oriented Programming

Fundamentals of Object-Oriented Programming (COMPE723) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fundamentals of Object-Oriented Programming COMPE723 3 0 0 3 7.5
Ön Koşul Ders(ler)i
COMPE112
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders sınıf objelerinin özellik ve davranışlarıyla nasıl soyutlanacağını öğretir. Öğrenciler, gerçek dünya objelerinin nasıl programlanacağını kavrayarak nesne tabanlı programlama bileşenlerinden sarma, miras ve çok şekillilik konseptlerini UML ve C++ kullanarak uygularlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerçek dünyayı modelleyen programlama metodunu UML de kullanarak açıklamak
  • Sarma, miras ve çok şekillilik konseptlerini uygulamak
  • Fonksiyon ve operatör üstüne yazmasını kullanmak
  • Kural dışı durum işlemeyi kullanmak
  • Fonksiyon ve sınıf şablonlarını uygulamak
  • Nesne tabanlı metodolujiyi programlamada kullanmak
Dersin İçeriği Veri tipleri. Komutlar ve anlatımlar. Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok şekillilik. İsim yüklemesi. Şablonlar. Kural dışı durum işleme. Girdi/Çıktı. Nesne tabanlı kavramlar UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nesne Tabanlı programlamaya giriş (UML ile) Bölüm 1 (Ders Kitabı 1) Bölüm 4 (Kaynak Kitap 1)
2 Nesne Tabanlı programlamaya giriş (UML ile) Bölüm 5, 12 (Kaynak Kitap 1)
3 C'den C++'a geçiş Bölüm 2,4 (Ders Kitabı 1)
4 Sınıflar ve veri soyutlama Bölüm 10 (Ders Kitabı 1)
5 Sınıflar ve veri soyutlama Bölüm 10 (Ders Kitabı 1)
6 Operator yüklemesi Bölüm 11 (Ders Kitabı 1)
7 Miras Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
8 Miras Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
9 Sanal fonksiyonlar ve çok şekillilik Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
10 Sanal fonksiyonlar ve çok şekillilik Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
11 Girdi/Çıktı Bölüm 6 (Ders Kitabı 1)
12 Şablonlar Bölüm 17 (Ders Kitabı 1)
13 Kural dışı durum işleme Bölüm 16 (Ders Kitabı 1)
14 Dosya işleme Bölüm 16 (Ders Kitabı 1)
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Problem Solving with C++, Walter Savitch, Addison-Wesley Publishing, 6th Edition.
Diğer Kaynaklar 2. C++: How To Program, H.M. Deitel and P.J. Deitel,Prentice-Hall, 6th Edition.
3. C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, D.S. Malik, Course Technology, 4th Edition.
4. A Complete Guide to Programming in C++,Ulla Kirch-Prinz, Peter Prinz, Jones and Bartlett Publishers,1st Edition.
5. The C++ Programming Language, B.Stroustrup, Addison-Wesley 3rd Edition.
6. Practical C++ Programming, S. Oualline, O'Reilly Media, Inc.; , 2nd Edition

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 10 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 178