AKTS - Tasarımda Gerçeklik ve Düşler

Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (MMR513) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımda Gerçeklik ve Düşler MMR513 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Feray Ünlü
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım ürünü, mimari, iç mekânlar ve sanatsal yapıtların temsil ettiği biçim ve düşünce arasındaki bağın sorgulanması amaçlanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Günümüzdeki tasarımın gerçeklik temsilini sorgular, 2. Günümüzdeki tasarım ortamını belirleyen faktörleri analiz eder, 3. Tasarımın temsiliyetini, biçim ve içeriği arasındaki ilişkiyle analiz eder, 4. Yaratıcılık ve tasarım arasındaki bağı eleştirir, 5. Tasarım kimliğinin, sanatla ilişkisini araştırır, 6. Günümüz ortamını eleştiren yeni yaklaşımlar belirler.
Dersin İçeriği Tasarımın temsil ediş olarak, doğal olmayan ve düşsel bir varoluş olarak algılandığı ortamın etmenlerinin araştırılması; tasarımın oluşturduğu kimlik, ortaya koyduğu iletişim biçimi ve tasarım arasındaki ilişki; tasarım ürünü, ana tema, iletişim, gelişen ortam ve ortamın etkenleri; işlev ve temsiliyet arasındaki ilişkinin gerçekliği, görüntüye yan

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Konular hakkında ön bilgi toplama
2 Gerçeklik Algılaması Sunuma hazırlanma
3 Kopya ve Taklit Sunuma hazırlanma
4 Jacque Fresco ve Venüs Projesi Sunuma hazırlanma
5 Simülasyon, Simulark, Hiper-gerçeklik Kitap İle İlgili Tartışma
6 Tüketim Toplumu ve Popüler Kültür Kitap ile İlgili Tartışma
7 Estetik Beğeni Kitap ile İlgili Tartışma
8 Yaratıcılık Kitap ile İlgili Tartışma
9 Sanatta Gerçeklik Kitap ile İlgili Tartışma
10 Örnekler Üzerinde Tartışmalar Sunuma Hazırlanma
11 Makale Sunumu ve Tartışmaları Sunum ve Tartışma
12 Temsilin Günümüzdeki Mimari Biçimlenmedeki Kullanımı Sunum ve Tartışma
13 Ütopya, Parodi, İroni Sunum ve Tartışma
14 Tasarım ve Sanat Eseri İncelemeleri Sunum ve Tartışma
15 Tasarım ve Sanat Eseri İncelemeleri Sunum ve Tartışma
16 Genel Sınav / Sunum Sunum ve Tartışma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ANDREASEN, Nancy. (2005). Yaratıcı Beyin. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
2. AYDINLI, Semra. (2002). “Epistemolojik Açıdan Mekân Yorumu.” Der.: Ayşe Şentürer. Mimarlık ve Felsefe. İstanbul: YEM Yayın. s:40-51.
4. BAUDRILLARD, Jean. (1998). Simularklar ve Simülasyon. İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar 4. Kahraman, H. B. (2005). Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri. İstanbul: Agora Kitağlığı.
5. Maisero, R. (2006). Mimaride Estetik. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
6. Tarlacı, S. (2016). Schrödinger’in Kedisi Neden Şizofren Oldu?. İstanbul: Destek Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 40
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 2 12 24
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 125