AKTS - Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık

Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık (MMR514) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık MMR514 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Emel Akın
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mekân üretimi ve organizasyonunun toplumsal değişim sürecinden bağımsız ele alınamayacağından hareketle, kent ve mimarlık alanında mekânsal değişim süreçlerini toplumsal yapı/değişim temelinde irdelemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal yapı ve mekân ilişkisini bağımsız olarak ve/veya disiplinlerarası ölçekte kurar.
  • Ders sürecinde öğrendiği kuramsal bilgiyi mekânsal çözümleme alanında pratiğe yansıtır.
  • Kent ve mimarlık ölçeğinde araştırma yapar, sonucunu yorumlar.
  • Okuyarak ve izleyerek edindiği bilgiyi akademik ortama yansıtır.
Dersin İçeriği Kentsel ve mimari ölçekte okumalar ve araştırma; toplumsal yapı ve mekan ilişkisinin interdisipliner bir konu olarak çalışılması; araştırma konusuna ilişkin kuramsal bilgi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kaynakların verilmesi. Kaynaklara ulaşma, ders kapsamını özümseme
2 Toplumsal yapı ve toplumsal değişim kavramları Toplumların değişim süreci ve mekânsal biçimlenme Okuma
3 Sinema filmi Okuma
4 Anlatım-okumalar üzerinde tartışma (Modernizm ve mekân) Okuma
5 Tatil Okuma
6 Anlatım-okumalar üzerinde tartışma (Küreselleşme, postmodernizm ve mekân) Okuma
7 Sinema filmi-tartışma Okuma
8 Anlatım-Tartışma Tüm çalışmaların gözden geçirilmesi
9 Anlatım-okumalar üzerinde tartışma (Küreselleşme, postmodernizm ve mekân) Okuma
10 Anlatım-okumalar üzerinde tartışma (Küreselleşme, postmodernizm ve mekân) Tüm çalışmaların gözden geçirilmesi
11 Anlatım-okumalar üzerinde tartışma (Tüketim toplumu ve mekân) Okuma
12 Sinema filmi-tartışma Kısa özet, değerlendirme yazısı
13 Anlatım (Mekânsal biçimlenme ve erk) Okuma
14 Sunum-Tartışma-Değerlendirme Okuma
15 Sunum-Tartışma-Değerlendirme Okuma
16 Araştırma teslimleri ve değerlendirme Değerlendirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Baudrillad, Jean, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yay., İst., 2012
2. Davis, Mike, Gecekondu Gezegeni, Metis Yay., İst., 2007
3. Dobb, Maorice, Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler, Belge Yay., İst., 1992
4. Eraydın, Ayda, Değişen Mekân, Dost Kitabevi, Ank., 2006.
5. Harvey, David, Asi Şehirler, Metis Yay., İst., 2013.
6. Harvey, David, Postmodernliğin Durumu, Metis Yay., İst., 1997

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 4 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 15 15
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 42 42
Toplam İş Yükü 125