AKTS - Kentsel Tasarım

Kentsel Tasarım (MMR618) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kentsel Tasarım MMR618 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çılga Resuloğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kentle ilgili farkındalık düzeyini arttırırken kentin gelişimini yorumlayabilme becerisini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kentsel tasarım elemanlarının öğrenilmesi.
  • Analiz, sentez, değerlendirme gibi kentsel tasarım süreçlerinin öğrenilmesi ve kent parçaları üzerinden irdelenmesi.
  • Kentsel tasarım dilinin anlaşılması ve yorumlanması.
  • Kamusal alanların, iç ve dış mekân sürekliliğinin, sert ve yumuşak peyzajın kent mekânı ile ilişkisinin yorumlanması.
Dersin İçeriği Okumalar ve örnekler üzerinden, Dünya?da ve Türkiye?de kent ve kentsel tasarım alanındaki gelişmeler ile toplumsal mekanın tarihsel olarak oluşumu ve dönüşümlerinin kültürel, sosyal, politik ve ekonomik anlamda karşılaştırılması ve tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması.
2 Kent ve kentsel tasarımın tanımı, amacı, anlamı ve kentsel tasarım süreci (aşamaları)
3 Lynch’in kimlik, okunaklılık (legibility) gibi kavramlarının ve kent bileşenleri (kenti oluşturan elemanlar ve mekânlar) irdelenmesi.
4 Birinci ödevin konusunun belirlenmesi. Dünyada kentsel tasarım yaklaşımları ve örnekleri.
5 Türkiye’de kentsel tasarım yaklaşımları ve örnekleri.
6 1920-1960 Ankara’nın kentsel gelişim süreci.
7 Birinci ödevin teslimi ve sunumu. İkinci ödevin belirlenmesi.
8 1960-1990 Ankara’nın kentsel gelişim süreci
9 1990’dan günümüze Ankara’nın kentsel gelişim süreci
10 İkinci ödevin teslimi ve sunumu. Üçüncü ödevin konusunun belirlenmesi.
11 Kent ve kamusal alan ilişkisi, kamusal alanların kentteki rolünün tartışılması.
12 Kentsel tasarım projesi örnekleri üzerine tartışma.
13 Üçüncü ödevin teslimi ve sunumu.
14 Kentsel mekân algısı
15 Kentsel tasarımın mimarlık ve planlama arasındaki konumu
16 Tartışma

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. 1. Anderson, S. (ed.). (1978) On Streets. Cambridge: MIT Press.
2. 2. Çelik, Z., Favro, D. ve Ingersoll, R. (2007) Şehirler ve Sokaklar (çev. Altınok, B.) İstanbul: Kitap Yayınevi.
3. 3. Gehl, J. (1987) Life between Buildings: Using Public Space. New York: Van Noostrand Reinhold Company.
5. 5. Mumford, L. (1961). The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York, Harcourt, Brace & World.
6. 6. Nasar, J. L. (1998) The Evaluative Image of the City. Thousand Oaks: Sage Publications.
Ders Kitabı 4. 4. Krier, R. (1979) Urban Space. London: Academy Editions.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 45
Sunum 3 45
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 3 5 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125