AKTS - Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (MMR661) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması MMR661 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihi yapıların koruma ve restorasyon uygulamalarında çağdaş koruma anlayışı çerçevesinde kullanılan yöntemlerin aktarılması, tarihi yapıların araştırılması, korunması ve restitüsyon projesi hazırlanması öncesi izlenecek bilimsel yöntemlerin öğretilmesi; restorasyon uygulaması geçirmiş tarihi yapıların projelendirme-uygulama sürecinin araştırılarak irdelenmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1-Tarihi çevreyi ve yapıları koruma bilinci kazanır. 2- Ulusal ve uluslar arası koruma ilkeleri ve kuramlarının uygulamalarını tanır. 3-Konuyla ilgili yasal çerçeve ve mevzuat kapsamında uygulamalara eleştirel bakmayı öğrenir. 4-Tarihi yapıları araştırmada izlenecek yöntemleri öğrenir. 5-Restitüsyon raporu hazırlama sürecindeki bilimsel yöntemleri uygular. 6- Tarihi çevre içinde, yapının geçirdiği evreleri değişiklikleri,onarımları analiz eder. 7- Araştırmaların sonucu edinilen bilgilere dayalı bir sentez oluşturur.
Dersin İçeriği Doktora tezine ilişkin bir konu ile ilgili kaynakların, hukuksal statünün, ve ilgili kurumlardaki arşiv belgelerinin (harita, gravür, fotoğraf, olası restorasyon projeleri v.b.) araştırılması; elde edilenlerin incelenmesi sonucu edinilen bilgilere dayalı bir sentez oluşturulması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi Konular hakkında ön bilgi toplama
2 Koruma Kavramı, Koruma Anlayışının Tarihi ve Kuramsal Temeli
3 Tarihi Çevre Koruma Anlayışı/ Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Örgütlenmeler, Yasalar ve Koruma
4 Tarihi Çevre Koruma Anlayışı/ Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Örgütlenmeler, Yasalar ve Koruma
5 Restorasyon Öncesinde Yapılan Çalışmalar; Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hazırlama Esasları, Süreci
6 Restitüsyon Araştırmalarında Yöntemler
7 Restitüsyon Araştırmalarında Yöntemler
8 Restitüsyon Araştırmalarında Yöntemler
9 Tarihi Çevre ve Yapı Araştırmaları
10 Tarihi Çevre ve Yapı Araştırmaları
11 Tarihi Çevre ve Yapı Araştırmaları
12 Sunum-Kritik
13 Sunum ve Kritikler Konu İle İlgili Tartışma
14 Araştırma sonuçlarının değerlendirmesi
15 Araştırma sonuçlarının değerlendirmesi
16 Araştırma sonuçlarının değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. 1- Emre Madran-Nimet Özgönül, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Ankara 2005.
2. 2- Zeynep Ahunbay, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 1996.
3. 3- Emre Madran, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler, Ankara 2002.
4. 4- Cengiz Bektaş, Koruma, Onarım, İstanbul 2001.
5. 5- Turan Karakaş, Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, Ankara 1997.
6. 6- ICOMOS, Guide toRecordingHistoricBuildings, Cambridge 1990.
7. 7- N.Tyler, Ted J. Ligibel, and I R. Tyler. Historic Preservation: An Introduction to its History, Principles and Practice. New York: W.W. Norton & Company, 2009.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 12 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 20 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 25 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125