AKTS - Kültürel Miras Yönetimi

Kültürel Miras Yönetimi (MMR676) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kültürel Miras Yönetimi MMR676 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kültürel mirasın kapsamı, korunması, tanıtımı, yönetimi konularında bilgi edinilerek sorunların koruyarak çözümüne yönelik beceri geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1-Kültürel mirasın kapsamı ve yasal çerçevelerini öğrenir. 2-Kültürel mirasın korunarak yönetilmesi konusunda kuramsal bilgi elde eder. 3- Kültürel miras yönetimi konusundaki uygulamalara eleştirel bir bakış kazanır. 4- Kültürel miras ile kültür ekonomisi ilişkisi konusunda karşılaştırmalı değerlendirme yetisi geliştirir. 5- Mimari miras, yeniden işlevlendirme ve sürdürülebilirlik arasında ilişki kurarak çözüm geliştirmeye yönelik düşünmeyi öğrenir. 6-Kültürel mirasın tanıtımı ve sergilenmesi konusunda yeni teknolojilerin kullanımı ile ilgili son gelişmeleri tanır. 7- Endüstriyel miras ve korunması konusunda bilgi kazanır.
Dersin İçeriği Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, yasalar ve kararlar; kültürel mirasın tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi
2 Kültürel Miras Kavramı - Tanımlamalar
3 Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürebilirlik; Kanunlar, Yönetmelikler, Antlaşmalar vb.
4 Kültürel Miras Kaçakçılığı
5 Kültür Ekonomisi- Endüstrisi ve Kültürel Miras İlişkisi
6 Sitler; Tarihi Doku, Koruma, Kullanım-Sürdürebilirlik
7 UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Alan Yönetimi
8 Müzeler-Koruma-Bilgilendirme
9 Örenyerleri ve Açık Hava Müzeleri
10 Mimari Mirasın Etkinlikler için Kullanımı
11 Mimari Mirasın Yeni İşlevlendirilmesi
12 Endüstriyel Miras ve Koruma
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1- AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 1996.
2. 2- ARTUN A., Müze ve Modernlik, Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri I, İstanbul 2006.
3. 3- BEKTAŞ C., Koruma, Onarım, İstanbul 2001.
4. 4- FEILDEN B., J. JOKILETHO, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM Roma 1993.
5. 5- KARAKAŞ, T., Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, Ankara 1997.
6. 6- KUBAN, D., Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul 2001.
7. 7- KRINZINGER, F. (Hrsg.), Ein Dach für Ephesos, SoSchrÖAI 34, Wien 2000.
9. 9- MADRAN E., Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler, Ankara 2002.
10. 10- PULHAN G., (ed.) Dünya Mirasında Türkiye, Ankara 2006.
11. ÖZDEMİR, N., Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi, Milli Folklor, 2009, 84, 72-86.
12. TUNG, A.M., Preserving the Worlds Great Cities: The Destruction and Renewal of the Historic Metropolis, London 2001.
13. WEHDORN, M. et al: Das historische Zentrum: Weltkulturerbe der UNESCO. Eine Dokumentation von Manfred Wehdorn, Wien 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 12 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 25 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 115