AKTS - Endüstriyel Miras ve Koruma

Endüstriyel Miras ve Koruma (MMR680) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstriyel Miras ve Koruma MMR680 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kültür mirası kapsamında yer alan endüstri mirasının korunmasına yönelik temel kavram ve yaklaşımlar konusunda bilgi edinilmesi, sorunların koruyarak çözümüne yönelik beceri geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1-Kültürel miras kapsamında yer alan endüstri mirasını tanımlar ve yasal çerçeveleri öğrenir. 2- Endüstriyel mirasın değeri ve korunması konusunda bilgi kazanır. 3- Endüstriyel miras yönetimi konusundaki uygulamalara eleştirel bir bakış kazanır. 4- Endüstriyel miras ile kültür ekonomisi ilişkisi konusunda karşılaştırmalı değerlendirme yetisi geliştirir. 5- Endüstriyel miras, yeniden işlevlendirme ve sürdürülebilirlik arasında ilişki kurarak çözüm geliştirmeye yönelik düşünmeyi öğrenir. 6-Endüstriyel mirasın tanıtımı ve sergilenmesi konusunda yeni teknolojilerin kullanımı ile ilgili son gelişmeleri tanır.
Dersin İçeriği Endüstriyel miras ve endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstriyel miras verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstriyel mirasın ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; endüstri öncesine ait işliklerin ve erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi
2 Temel kavramlar ve terminoloji; endüstri arkeolojisi, endüstri mirası; Kültürel Miras Kavramı - Tanımlamalar; Endüstri mirasına ilişkin tüzük ve yönetmelikler
3 Antik çağlarda kent, üretim -mimari ilişkisi, işlikler ve üretim ile ilgili buluntular; seramik, cam, metal, zeytinyağı, dokumacılık, mermer vb. üretim ve işliklerinden örnekler
4 Ortaçağdan Endüstri Devrimine kent, üretim -mimari ilişkisi: kent işlikler, tüketim ürünleri ve ticaret
5 Endüstri devrimi; Avrupa'da Endüstrileşme Sürecinde Sanat, Teknoloji ve Tasarım; Kent ve Endüstri mimarisi
6 Endüstri devrimi; Avrupa'da Endüstrileşme Sürecinde Sanat, Teknoloji ve Tasarım; Kent ve Endüstri mimarisi
7 Osmanlı İmparatorluğu'nda Endüstrileşme Süreci: Kent, Üretim, Ticaret, Mekan
8 Osmanlı İmparatorluğu'nda Endüstrileşme Süreci: Kent, Üretim, Ticaret, Mekan
9 Erken Cumhuriyet Döneminde Endüstrileşme: Kent, Üretim, Ticaret, Mekan
10 Erken Cumhuriyet Döneminde Endüstrileşme: Kent, Üretim, Ticaret, Mekan
11 Endüstri Mirasını Koruma Yaklaşımları ve Yeniden İşlevlendirme: Avrupa'dan Örnekler
12 Endüstri Mirasını Koruma Yaklaşımları ve Yeniden İşlevlendirme: Amerika Birleşik Devletleri'nden Örnekler
13 Endüstri Mirasını Koruma Yaklaşımları ve Yeniden İşlevlendirme: Türkiye'den Örnekler
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Sunumlar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 1996.
2. ALFREY, J.- PUTNAM, T., The Industrial Heritage, Managing Resources and Uses, Routledge, London 1992.
3. BOZDEMİR, M., Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Endüstriyel Mirasımız, İstanbul 2011.
4. DOUET, J.,(ed.) Industrial Heritage Re-tooled The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, Carnegie Publishing Lancester 2012.
5. MADRAN E., KILINÇ A., ÖZGÜNÜL, N.,(ed.) Korumada Yeni Tanımlar, Yeni Kavramlar:Endüstri Mirası, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, 2007.
6. PALMER, M., NEVELL, M., SISSONS, M., Industrial Achaeology, A Handbook, York 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 50
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 12 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 20 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 25 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125