AKTS - Konut ve Kültür İlişkisi

Konut ve Kültür İlişkisi (MMR515) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Konut ve Kültür İlişkisi MMR515 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Emel Akın
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Maddi pratikler üzerinden kültürün toplumsal değişim ve gündelik yaşam sürecindeki etkileşim alanlarını tartışmak, kültür üzerinden mekân okuması yapmak. Kültürün konut mekânlarındaki ve konutun kültür üzerindeki diyalektik etkileşimini irdelemek. Kültür yorumlanması temelinde konut-kimlik-erk üçgenini sorgulamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Konut ve kültür ilişkisini bağımsız olarak ve/veya disiplinlerarası ölçekte kurar.
  • Ders sürecinde öğrendiği kuramsal bilgiyi mekânsal çözümleme alanında pratiğe yansıtır.
  • Bilgi edinme, sentezleme ve bilgiyi kullanma konusunda gelişme sağlar.
Dersin İçeriği Kitap / makale okumaları ve kullanıcı profilleri farklı olan değişik niteliklerdeki konutlarda (gecekondular, kapalı konut yerleşimleri, yüksek apartmanlar gibi) kullanıcılar üzerinden yapılan araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisinin sorgulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı. Dersin amacı ve yöntemi hakkında bilgi ve okuma listesi verilmesi. Kaynaklara ulaşma, ders kapsamını özümseme
2 Konut-ev-aidiyet kavramları Okuma
3 Kültür-gündelik yaşam-maddi pratikler Okuma
4 Okumalar üzerinden tartışma Okuma
5 Toplumsal değişim temelinde konutun kültürel ve ideolojik işlevi Okuma, sunum hazırlığı
6 Konut-etnografik çalışmalar/araştırma Okuma, sunum hazırlığı
7 Okumalar üzerinden tartışma Okuma
8 Konut-Kimlik-Erk Okuma
9 Okumalar üzerinden tartışma Okuma
10 Ara Sınav Sunumları Sunum Hazırlığı
11 Kültürel değişim ve konutta mekânsal organizasyon, değişim ve dönüşüm Okuma
12 Okumalar üzerinden tartışma Okuma
13 Gündelik yaşamda kapalı konut-rezidans Okuma
14 Gündelik yaşamda gecekondu-kentsel dönüşüm Okuma
15 Okumalar üzerinden tartışma Sunum Hazırlığı
16 Final sunumları Sunum Hazırlığı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Terry Eagleton, Kültür Yorumları, Ayrıntı Yay.
2. Mark, Gottiener, Postmodern Göstergeler, Maddi Kültür Ve Postmodern
3. De Certeau, Michel, (Çev. Lale Arslan Özcan), Gündelik Hayatın Keşfi-I, Dost,
4. Lefebvre, Henri, Gündelik Hayatın Eleştirisi, Sel Yay., İst., 2010
5. Simmel, George, Modern Kültürde Çatışma, İletişim Yay., İst., 2012
6. Rapoport, Amos, Kültür Mimarlık Tasarım, Yapı. Yay., İst., 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 4 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 15 15
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 83