AKTS - Mimarlık Tarihi ve Kuramı I

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR517) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR517 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Aydanur YENEL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanında temel bilgi dağarcığına ilişkin tarihsel ve kültürel öğrenme becerilerine sahip olur. Derste, Mimarlık olgusunu; tasarımın zamanla sınırlı olmayan ilkelerini, Paleolitik devirden başlayarak uygarlığın bütün aşamalarında; toplumların sosyal-ekonomik-siyasi yapısı-teknolojik olanaklarına ve değişen değer yargılarına bağlantılı olarak anlamağa çalışma, kavrayabilme, mimarlık alanında bilinçlenme, eleştirisel bir gözle bakmasını öğrenme ve değerlendirme yapmasını sağlayarak, sentez ve analiz yeteneklerini geliştirmek. Mimarlık tarihinin yapı ile ilgili kavramlarını soyut, kuramsal bir yöntemle tanıtma, Dünyada ve Türkiye’ deki gelişmeler, toplumsal yapı değişikliklerinin mimariye yansıması sonucu ortaya çıkan Mimarlık Akımları ve Mimarlığın Temsilcilerinin geçmişte iz bırakan eserler üzerinden kronolojik bir düzende ait olduğu dönemdeki gelişmelerle birlikte değerlendirmek.
Dersin İçeriği Mimarlık tarihinin, mimarlığın dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim sürecinin sosyal, politik ve kültürel bağlamında ele alınarak değerlendirilmesi; mimarlık tarihi ve kuramlarının, mimarlık tarih yazımıyla ilişkili olarak tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi Konular hakkında ön bilgi toplama
2 Tarihöncesi ve Erken Tarih-Mısır, Mezopotamya, Pers Mimarisi Okuma
3 Antik Dünya-Yunan-Roma Mimarisi Okuma ve Araştırma
4 Erken Hıristiyanlık-Bizans Mimarlığı Okuma ve Araştırma
5 Romanesk Manastırdan Katedrale-Gotik Mimari Okuma ve Araştırma
6 Rönesans Mimarlığı Okuma ve Araştırma
7 Barok ve Rokoko Mimarlığı Sunum Hazırlama
8 İslam Sanat ve Mimarisi -Şam ve Endülüs Emevileri -Abbasiler, İran Selçuklu Mimarlığı Sunum Hazırlama
9 Ara Sınav Sunum Hazırlama
10 Anadolu Selçuklu Mimarisi Anadolu’ da Beylikler Dönemi Mimarisi Sunum Hazırlama
11 Erken Dönem Osmanlı Mimarisi Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi(16. yüzyıl) Sunum Hazırlama
12 Mimar Sinan 18. yüzyıl Osmanlı Mimarisi Sunum Hazırlama
13 Neoklasisizm 19. Yüzyıl Mimarisi Sunum Hazırlama
14 1945 Öncesi ve 20. Yüzyıl Mimarisi Okuma ve Yorum
15 1945 Sonrasında Mimarlık Okuma ve Araştırma
16 Genel Sınav Okuma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Gombrich, E. H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 2007
2. 2. Hasol D. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, 2010
3. 3. Kostof, S. A History of Architecture, New York, 1995
4. 4. Kuban, D. Osmanlı Mimarisi, Yem Yayın, İstanbul, 2007
5. 5. Öney, G. Beylikler Devri Sanatı XIV.-XV. Yüzyıl(1300-1453), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989
6. 6. Peker, A. U.,-Bilici, K(Ed.). Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ankara, 2006
7. 7. Roth, L. M. Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006
8. 8. Sözen, M. Türk Mimarisinin Tarihsel Gelişimi, İ.T.Ü., İstanbul, 1980
9. 9. Tuncer, O. C. Mimarlık Tarihi-II, A.D.M.M.A, Ankara, 1980
10. 10. Turani, A. Dünya Sanat Tarihi, Ankara, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 9 135
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 147