AKTS - Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri

Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri (MMR519) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri MMR519 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihi yapıların araştırılması, korunması ve restitüsyon projesi hazırlanması öncesi izlenecek bilimsel yöntemlerin öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler dersin sonunda; 1-Tarihi yapıları araştırmak için izlenecek yöntemleri öğrenir. 2- Bu konudaki yasal çerçeve ve mevzuat konusunda bilgi elde eder. 3- Ulusal ve uluslar arası koruma ilkeleri ve kuramlarını tanır. 4-Restitüsyon analizraporu hazırlama sürecindeki bilimsel yöntemleriöğrenir. 5- Bir tarihi yapının yapıldığı dönemden günümüze geçirdiği evreleri, değişiklikleri, onarımları analiz eder.
Dersin İçeriği Tarihi yapıların restorasyon ve onarım öncesi restitüsyonuna yönelik araştırma yöntemleri; yapıların hukuki durumları ve koruma statüsü ile ilgili bilgilerine ulaşım; sit alanları ve koruma kuramları; yapıların bulundukları bölgenin tarihi, coğrafyası, arkeolojisi, geçirdikleri onarımlar, kullanım amacına yönelik olarak yapılan restorasyonlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi Ders hakkında ön bilgi toplama
2 Mevzuat-Uluslar arası Antlaşmalar Konu hakkında okuma
3 Mevzuat- Uluslar arası Antlaşmalar Konu hakkında okuma
4 Yapı tarihi araştırma yöntemleri Konu hakkında okuma
5 Yapı tarihi araştırma yöntemleri Konu hakkında okuma
6 Yapı tarihi araştırma yöntemleri Konu hakkında okuma
7 Yapı tarihi araştırma yöntemleri Konu hakkında okuma
8 Yapı tarihi araştırma yöntemleri Konu hakkında okuma
9 Yapı tarihi araştırma yöntemleri Konu hakkında okuma
10 Yapı tarihi araştırma yöntemleri Konu hakkında okuma
11 Sunuş, Bilgilendirme, Yayın Konu hakkında okuma
12 Sunumlar Sunum konuları hakkında okuma ve sunum hazırlama
13 Sunumlar Sunum konuları hakkında okuma ve sunum hazırlama
14 Sunumlar Sunum konuları hakkında okuma ve sunum hazırlama
15 Sunumlar Sunum konuları hakkında okuma ve sunum hazırlama
16 Sunumlar Sunum konuları hakkında okuma ve sunum hazırlama

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1- Emre Madran-Nimet Özgönül, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Ankara 2005.
2. 2- Zeynep Ahunbay, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 1996.
3. 3- Emre Madran, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler, Ankara 2002.
4. 4- Cengiz Bektaş, Koruma, Onarım, İstanbul 2001.
5. 5- Turan Karakaş, Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, Ankara 1997.
6. 6- ICOMOS, Guide toRecordingHistoricBuildings, Cambridge 1990.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 12 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 20 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 120