AKTS - Mimarlık Sanat ve Propaganda

Mimarlık Sanat ve Propaganda (MMR520) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimarlık Sanat ve Propaganda MMR520 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Antik çağdan itibaren mimarlık ve sanatın, politik imgeleri propaganda amaçlı yorumlama biçimleri incelenerek kitle kültürü üzerindeki etkisinin anlaşılması hedeflenir. Propaganda aracı olarak sanatın toplumsal değişim ile bağlantısı irdelenir. Sanat ve mimarlığın farklı ideolojiler, iktidar ve devlet propagandası için kullanılarak kendi düşünce sistemini yayma aracına dönüştürülmesindeki gücü ortaya konur. Tüketim toplumu yaratma ve hedeflenen etik değerlerin yayılmasındaki işlevi konusunda bilinç elde edilmesi amaçlanır. Megalotrophie kavramı tartışılarak tarihten günümüze gelişimi ve kentlerdeki etkisi karşılaştırılır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler dersin sonunda; 1- Sanat ve mimarlığın imgeler aracılığıyla kitle kültürü üzerindeki etkisini analiz eder. 2-Sanat ve mimarlığın tarihsel süreç içinde nasıl propoganda aracı olarak kullanıldığı konusunda eleştirel bir bakış açısı oluşturur. 3- Propoganda aracı olarak sanat ve mimarlığın toplumsal değişim ile bağlantısını irdeler. 4- Sanat ve mimarlığın farklı ideolojiler, iktidar ve devlet propogandası için kullanılarak kendi düşünce sistemini yayma aracına dönüştürülmesindeki gücünü tanır. 5- Tüketim toplumu yaratma ve hedeflenen etik değerlerin yayılmasındaki işlevi konusunda bilinç elde eder.
Dersin İçeriği Mimarlık ve sanatın, antik dönemden itibaren farklı inançlar, amaçlar ve ideolojiler için propaganda aracı olarak kullanılması; konuya ilişkin kuramsal bilgiler ve örnekleri; mimarlık, sanat ve siyaset ilişkisi; mimari eserlerde kullanılan imgelerin yanı sıra resim, afiş, fotoğraf, film, heykel vb. örneklemeler üzerinden kitle kültürü

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi Ders hakkında ön bilgi toplama
2 Tarihi Süreç İçinde İmge, Sanat, Politika, Propoganda ve Kitle Kültürü Konular hakkında okuma
3 İnanç ve Propoganda Konular hakkında okuma
4 Megalotrophie ve Kent Konular hakkında okuma
5 Sanat, Mimarlık, İktidar Konular hakkında okuma
6 Kimlik ve Aidiyet Sorunu Konular hakkında okuma
7 İdeoloji, Sanat, Mimarlık Konular hakkında okuma
8 Devrim, Reform, Modernite Konular hakkında okuma
9 Etik, Beden ve Estetik Konular hakkında okuma
10 Savaş, Zafer, Kahramanlık Konular hakkında okuma
11 Muhalif Sanat-Propogandaya Karşı Propoganda Konular hakkında okuma
12 Tüketim Toplumu Oluşumunda Sanat ve Mimarlık Konular hakkında okuma
13 Sunumlar ve Tartışma Sunumlar hakkında okuma ve sunuma hazırlanma
14 Sunumlar ve Tartışma Sunumlar hakkında okuma ve sunuma hazırlanma
15 Sunumlar ve Tartışma Sunumlar hakkında okuma ve sunuma hazırlanma
16 Sunumlar ve Tartışma Sunumlar hakkında okuma ve sunuma hazırlanma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1-Oya Atalay Franck, Architektur und Politik: Ernst Egli und die türkische Moderne 1927-1940, Zürich 2012.
2. 2-S. Barron, (ed.), Degenerate Art: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, Los Angeles 1991.
3. 3-Eve Blau, The Architecture of Red Vienna, 1919-1934, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1999.
4. 4- T.Clark, Sanat ve Propoganda, Kitle Kültürü Çağında Politik İmge, Çev: E. Hoşucu, İstanbul 20112.
5. 5-Ernst Ludwig / Klaus Rheidt (Hg.) , Macht der Architektur – Architektur der Macht,Stadtbild, Architektur, Politik und ihre Wechselwirkung – vom alten Ägypten bis zum Faschismus in Italien, Berlin, 2004.
6. 6- B. Taylor- M.Cullerne Brown, Art of the Soviets: Painting, Sculpture and Arcitecture in a One Party State, 1917-1992, Manchester-New York 1993.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama 1 22 22
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 25 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125