AKTS - Mimarlık Tarihi ve Kuramı II

Mimarlık Tarihi ve Kuramı II (MMR614) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimarlık Tarihi ve Kuramı II MMR614 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sevgi Lökçe
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mimarlık tarihi araştırmalarını sosyal ve kültürel anlamda teorik olarak geliştirmek. Mimarlığın dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini okumalar ve seminerlerle birlikte doğru şekilde kavrama.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak. Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
Dersin İçeriği Bilişsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel bağlamda mimarlık bilgisi ve bir başlangıç aşaması olarak öncül mimarlar ve manifestolar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin konusu hakkında bilgilendirme ve referans listesinin verilmesi
2 Dersin içeriği ve konular hakkında genel bilgilendirme
3 Ödev, sunum için hazırlık
4 Okumalar
5 Okumalar
6 İngiltere ve İskandinavya’da Modern Mimari ve Rus Konstrüktivizm
7 Ödevlerin sunumu
8 Sunumlar üzerinde tartışma
9 Vize Sınavı
10 Uluslararası Üslup, Yerel & Ulusal Mimarlık: Modernite ve Modern Şehir, CIAM Kongresi, Modern Harekete Karşı Eleştiriler
11 Kuzey Amerika’da Modern Mimarlık
12 1950’ler Avrupasında süreklilikler ve kesintiler Brutalism ve Le Corbusier’in son dönem işleri Formun Serüveni, semantik gelişmeler
13 Neo-tarihselcilik, Avrupa’da Postmodernizm
14 Dekonstrüktivizm, ileri teknoloji mimarlık ve makine estetiği
15 Ödev: Powerpoint Sunumu / Poster Tasarımı
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Benevelo,L., History of Modern Architecture, 1971,
2. Colquhoun, A., Modern Architecture, 2002,
3. Doordan, D., 20. Century architecture, 2002.
4. Frampton,K., Modern Architecture: A Critical History, 1992.,
5. Scully,Vincent., Modern Mimarlık,Çevre Yayınları, İstanbul, 1980.,
6. Tafuri,M., and F.Dal Co Modern Architecture, 1980.,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 50
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 5 15
Sunum/Seminer Hazırlama 5 7 35
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 120