AKTS - İleri Renk Kuramı

İleri Renk Kuramı (MMR653) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Renk Kuramı MMR653 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Elif Güneş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Renk teorisi üzerine kuramsal ve metodolojik bilgi seviyesini arttırarak, farklı boyutlarda bilimsel araştırma yapma becerisi kazandırmayı ve var olan bilimsel araştırmaları analiz etmeyi ve yorumlamayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Okuyarak, edindiği bilgiyi sorgulayarak ve tartışarak akademik ortama yansıtır. 2. Renk teorisi ile ilgili bilimsel araştırma yapar ve yorumlar. 3. Çalışma konularına ve amacına uygun araştırma yöntemlerini uygular. 4. Bilimsel yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor olarak sunar.
Dersin İçeriği Renk boyutları ve algısındaki temel etkenler; psikolojik ve fizyolojik açıdan rengin etkileri ve iki ve üç boyutlu tasarımdaki rolleri; renk dizgelerinin (Munsell, CIE XYZ, NCS gibi) karşılaştırılmaları; alandaki bilimsel araştırmaların analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması, kaynaklar üzerine tartışma.
2 Görme ve algı, ışık, renk.
3 Renk teorisi, renk harmonisi ve renk şemaları.
4 Ödev teslim ve sunumu.
5 Renk sistemleri: Munsell, CIE XYZ, NCS gibi renk dizgelerinin özellikleri, karşılaştırılması ve bu düzlemde yapılan bilimsel araştırmaların analizi.
6 Rengin psikolojik ve fizyolojik etkileri.
7 Renk ve duygular: rengin sembolik ilişkilendirmeleri.
8 Sanat, tasarım ve mimaride renk. Farklı fonksiyonlarda mekânlar için renk kullanımları.
9 Bilimsel araştırmaların analizi - Renk teorisi üzerine literatürde varolan bilimsel araştırmaların konu, amaç, yöntem ve bulgular kapsamında analiz edilmesi.
10 Bilimsel araştırmaların analizi
11 Bilimsel araştırmaların analizi
12 Dönem ödevi üzerine tartışma - Renk teorisi kapsamında yapılması planlanan bilimsel araştırmayı konu, amaç, araştırma sorusu, hipotez, yöntem boyutları ile tartışmak.
13 Dönem ödevi üzerine tartışma – Bilimsel araştırma sunumu
14 Dönem ödevi üzerine tartışma - Yapılan araştırmanın elde edilen datalarının istatistiksel verileri ve yorumlanması.
15 Dönem ödevi üzerine tartışma - Elde edilen veriler ile bilimsel araştırma makalesinin yazımı.
16 Dönem ödevi üzerine tartışma- Elde edilen veriler ile bilimsel araştırma makalesinin yazımı.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Agoston, G. A. Colour theory and its application in art and design. Berlin: Springer-Verlag, 1987.
2. Pile, J. Color in Interior Design. McGraw Hill. Inc., New York, 1997.
3. Fehrman, K. R. and Fehrman, C. Color: The Secret Influence, Prentice-Hall. Inc., New Jersey, 2000.
4. Feisner, A. Color, Laurence King Publishing, London, 2006.
5. Egan, M. D. Concepts in Architectural Lighting, McGraw Hill. Inc., New York, 1983.
6. Bean, R. Lighting: Interior and Exterior, Architectural Press, Oxford, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 50
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 55 55
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125