AKTSFotoğrafçılığa Giriş

Fotoğrafçılığa Giriş (ART201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fotoğrafçılığa Giriş ART201 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı • Fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine vakıf olmak. • Fotoğraf tarihinde ve günümüzde fotoğrafın farklı alanlarındaki fotoğrafçıların çalışmalarını öğrenmek. • Mesleki ve sosyal yaşamda doğru ve amacına uygun fotoğraflar çekebilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Fotoğrafın farklı kullanım alanlarını açıklar.
  • - Fotoğrafta etik ve telif hakkı kavramlarını öğrenir.
  • - Fotoğraf makinesi türlerini öğrenir.
  • - Diyafram mekanizmasını ve objektifin odak uzunluğunu kullanarak alan derinliğini uygular.
  • - Örtücü mekanizmasını kullanarak fotoğrafta hareketi uygular.
  • - Fotoğraf görüntüsünün oluşturulmasında ışığı uygun biçimde kullanmayı öğrenir.
  • - Fotoğraf çekiminde doğru kompozisyon için öğelerin uygun biçimde bir araya getirilmesini uygular.
  • - Fotoğraf aracını farklı biçimde kullanan fotoğrafçıların çalışmalarını karşılaştırır.
Dersin İçeriği Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriğine, sınavlara ilişkin bilgi verilecek, öğrencilerin dersle ilgili soruları cevaplanacak.
2 Fotoğraf ve fotoğrafçının genel bir tanımı. Fotoğrafı oluşturan temel unsurlar. Fotoğrafın farklı kullanım alanlarının tanımlanması.
3 Fotoğrafta etik ve telif hakkı.
4 Fotoğraf alanına dair belgesel film izlenmesi ve filmin değerlendirilmesi. Öğrencilerin filme dair görüşlerini-çıkarımlarını yazılı olarak bir paragraf halinde kısaca ifade etmeleri.
5 Fotoğraf makinesi türleri ve objektifler.
6 Fotoğrafta çekiminde iso, diyafram, örtücü gibi değişkenler arası bağlantılar. Algılayıcılar, bellek kartları, filtreler.
7 VİZE SINAVI
8 Fotoğrafta ışık ve pozlandırma.
9 Fotoğrafta kompozisyon ve çeşitli konulara yaklaşım biçimleri.
10 Fotoğraf alanına dair belgesel film izlenmesi ve değerlendirilmesi. Öğrencilerin filme dair görüşlerini-çıkarımlarını yazılı olarak bir paragraf halinde kısaca ifade etmeleri.
11 Fotoğrafın icadından günümüze kadar dünya fotoğraf tarihinde eser veren fotoğrafçıların çalışmalarının sunumu.
12 Fotoğrafın icadından günümüze kadar dünya fotoğraf tarihinde eser veren fotoğrafçıların çalışmalarının sunumu.
13 Fotoğrafın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde gelişiminin fotoğrafçıların çalışmaları eşliğinde sunumu.
14 Fotoğrafın Türkiye’de gelişiminin fotoğrafçıların çalışmaları eşliğinde sunumu.
15 Fotoğraf alanına dair belgesel film izlenmesi ve değerlendirilmesi. Öğrencilerin filme dair görüşlerini-çıkarımlarını yazılı olarak bir paragraf halinde kısaca ifade etmeleri veya genel değerlendirme.
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Henry Carroll. İyi Fotoğraflar Çekmek İçin Bu Kitabı Okuyun. İstanbul: Remzi Kitabevi.
2. Emre İkizler. Filmden Dijitale Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları.
3. Faruk Akbaş ve Emre İkizler. Fotoğraf Teknik Okumaları. İstanbul: Say Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 2 6
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 2 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Toplam İş Yükü 100