AKTSSerbest Seramik Şekillendirme

Serbest Seramik Şekillendirme (ART252) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Serbest Seramik Şekillendirme ART252 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilere bir sanat disiplini olan seramiğin, temel üretim tekniklerini uygulamalı olarak göstermek ve kendilerinin de uygulama becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Seramik tarihini anlatır.
  • Seramik alanını tanır.
  • Ulusal ve uluslarası seramik sanatçılarını tanır.
  • Seramik çamuru ile üretim yapar. Seramik yapımı için kullanılan araç gereçleri tanır.
  • Serbest Seramik şeklillendirmeyi bilir. Seramik çamurundan plaka hazırlar.
Dersin İçeriği Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seramik nedir, insan hayatına katkıları ve önemi ve seramik sanatının sanat tarihindeki yerinin kısaca gözden geçirilmesi. , geçmişten günümüze seramik gereçler, Ulusal ve uluslar arası seramik sanatçıları hakkında genel bilgi.Ders alan bilgisinin genel olarak açıklanması. Ders içeriğinin ve gereçlerinin bilgisinin verilmesi. Gereçlerin gelecek hafta için hazırlanmasının istenmesi.
2 Seramik çamuru ile tanışma, seramik materyalini ve şekillendirme gereçlerini tanıma. Temel seramik tekniklerinin genel olarak anlatılması.
3 Temel seramik şekillendirme tekniklerinin bilgisi ve örnekler ile uygulatılması. 1.Parmak yöntemi 2.Sosis tekniği 3.Plaka tekniği 4.Bordür tekniği 5.Boyama ve fırınlama bilgisi.
4 Hedeflenen asıl çalışma için eskiz tasarımının yapılması.
5 Hazırlanan eskizlerin seçilen teknik/teknikler doğrultusunda uygulanması.
6 Hazırlanan eskizlerin seçilen teknik/teknikler doğrultusunda uygulanması.
7 Ara Sınav
8 Negatif pozitif biçimlerin uyumu bilgisi. İki ve daha fazla ve farklı biçimin kompozisyonu bilgisi ve uygulaması.
9 Hazırlanan eskizlerin seçilen teknik/teknikler doğrultusunda uygulanması.
10 Hazırlanan eskizlerin seçilen teknik/teknikler doğrultusunda uygulanması.
11 Rölyef çalışması. Tasarladıkları eskizlerin uygulatılması.
12 Rölyef çalışması. Tasarladıkları eskizlerin uygulatılması.
13 Yapılan çalışmaların tamamlanması, (kurutulması, boyanması, sırlanması…)
14 Yapılan çalışmaların pişirilmesi.
15 Sergi hazırlıkları ve yapılan çalışmaların sergilenmesi.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. ARCASOY, A., “Seramik Teknolojisi”, 1983, M.Ü., G.S.F:, Seramik Bölümü Yayınları No:1, İstanbul.
2. YILMABAŞAR, J., “Jale Yılmabaşar Seramikleri ve Yöntemleri”, 1980, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
3. Rollo May: Yaratma Cesareti, Metis Yayınları, İstanbul, 2001.
4. Oliver Watson: Ceramics From Islamic Lands, Thames&Hudson, United Kingdom, 2004.
5. Michael Flynn: Ceramics Figures, A&C Black, London, 2002.
6. Janet Mansfield: Salt-Glaze Ceramics, A&CBlack London, 1991.
7. Malcom Barnard: Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınları, Ankara, 2002.
8. Ernst Fischer (Çeviren: Cevat Çapan): Sanatın Gerekliliği, Payel Yayınları, İstanbul, 1995.
9. Selçuk Mülayim: Sanata Giriş, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1994.
10. Sezer Tansuğ: Sanatın Görsel Dili, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 15 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 36 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100