Karikatür (ART202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karikatür ART202 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilerin karikatür sanatını biçimsel ve anlatısal olarak algılaması ve karikatür espirisine yönelik düşünmesini kavratabilmek, karikatür ilkeleri doğrultusunda yalın anlatım ve çizim tarzını öğretebilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ▪ Karikatür nedir, neden karikatür vardır bilir.
  • ▪ Güncel hayat ve getirileri üzerine eleştiri yapabilmeyi bilir.
  • ▪ Karikatür esprisi, yalın anlatım tasarımı ve çizim tarzı üzerinde tartışır.
  • ▪ Karikatür çizim gereçleri ve tasarım araçlarını tanır.
  • ▪ Karikatür çizer.
Dersin İçeriği Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders içeriği hakkında bilgilendirme
2 Karikatür nedir, karikatürize etmek nedir neden karikatür çizilir. Ders araç gereç ve kaynak bilgisi
3 Dünya karikatür tarihinin kısaca ve örneklerle anlatılması. Başlıca çizerler, tarzları ve en başarılı karikatürlerin irdelenmesi
4 Türk Karikatür Tarihinin kısaca ve örneklerle anlatılması
5 Karikatür tarihi ve ünlü çizerler hakkında edinilen bilgilerin sunumu. Karikatür sanatçılarının çizim tarzları
6 Belirlenen konular üzerine karikatür çizimi, tarz belirleme çabaları, çizimler üzerinde konuşmalar yapıcı eleştiriler
7 Ara Sınav
8 Örneklerle karikatür türlerinin (politik, eğlence, global sorunlar vb.) anlatılarak öğrencilerin bu türlerden birini seçmesi
9 Espritüel açıdan bakabilme ve düşünebilme. Düşünce ve fikirleri en yalın biçimde çizebilme
10 Seçilen tür üzerinde çelişkiler yakalama ve espri bulma yöntemlerinin anlatımı
11 Seçilen tür üzerinde çelişkiler yakalama ve espri bulma ve bulunan fikri yalınlaştırarak kağıda dökme ön bilgisi
12 Bulunan esprilerin tekrar gözden geçirilmesi ve karikatür taslaklarının uygulanması
13 Tasarlanan karikatür taslaklarının gözden geçirilmesi ve taslak karikatürler üzerinde konuşma ve tartışmalar
14 Hazırlanan taslak halindeki karikatürlerin tamlanarak çizilmesi
15 Karikatür sergisi hazırlığı ve serginin gerçekleştirilmesi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dr. Hıfzı Topuz, Dünya Karikatür Tarihi, 2004.
2. Turgut Çeviker, Gelişim Sürecinde Türk karikatürü, 1998, Adam.
3. Semih Balcıoğlu, 50 Yılın Türk Karikatürü, 1974, İş Bankası.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 15 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 36 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100