AKTSGeleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar

Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (ART262) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar ART262 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Çini tekniğini kavrayabilme, geleneksel ve çağdaş motifler oluşturabilme, hazırlanan motifleri bisküvi malzemesi üzerinde uygulayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çini tekniğini ve çini resimleme sürecini anlatır.
  • Geleneksel motifler çizer.
  • Özgün motif oluşturur.
  • Bisküvi malzeme üzerinde motif uygulamaları yapar.
Dersin İçeriği Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işlenişi, çini sanatı ve gerekli malzemeler ile ilgili bilgiler
2 Selçuklu ve Osmanlı dönemi ve günümüzde çini sanatı
3 Geleneksel çini sanatında kullanılan teknikler
4 Geleneksel motifler üzerinde incelemeler ve motif çizimleri; bitkisel, hayvansal, geometrik ve sembolik motifler ve geçmeler
5 Bisküvi üzerine motif uygulama
6 Bisküvi üzerine motif uygulama
7 Ara değerlendirme
8 Özgün motif araştırmaları ve çizimi
9 Özgün motif çizimleri
10 Özgün motif çizimleri
11 Özgün deseni bisküvi üzerinde uygulama
12 Özgün deseni bisküvi üzerinde uygulama
13 Özgün deseni bisküvi üzerinde uygulama
14 Ürünlerin sırlanması
15 Ürünlerin fırınlanması
16 Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Çağlarca, S., Renk ve Armoni Kuralları, İnkılap Kitabevi,İst.,1993.
2. Eker, S., Çini Tasarımı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013.
3. Öney, G., Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesive ElSanatları, İş Bankası, Ankara, 1992.
4. Sevim, A.Sibel, Seramik Dekorlarve UygulamaTeknikleri, Yorum Sanat, İstanbul, 2007.
5. Şahin, F. Türk Çini Süslemeciliği, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1989.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 10 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 31 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 2 18
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100