AKTSTiyatro Reji ve Film Eleştirisi

Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (ART284) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi ART284 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Estetik bakışı gelişir.
  • Kişisel tarz ve/veya çeşitli sanat akımlarının yorumlanması ve çözümlenmesine yönelik yeterliliğin geliştirilmesi
  • Bir fikrin farklı sunum yöntem ve üretim tekniklerine göre yenilikçi bir yaklaşım ile görselleştirilmesi aşamalarına yönelik yeterliliğin kazanılması
  • Sanat eseri üzerinden üretilen anlam ve göstergelerin fark edilmesinin sağlanması
  • Sanat eserleri arasındaki bağlantıların ve özgün ifadelerin farkına varılmasını sağlayarak yaşamı anlamlandırma ve tartışma dilinin gelişmesini sağlamak
Dersin İçeriği Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Görsel Anlatımın Tanımlanması: Amaç, sanatsal dil ve enstürümanları (görüntü, dekor, kostüm, ışık…)
2 Görüntü Yönetmenliği ve kamera açılarının kullanımı
3 Dramatik olay ve dramatik kurgunun tarihsel gelişimi açısından incelenmesi
4 Görsel hafıza ile sanatsal dil arasındaki bağlantının irdelenmesi
5 Günümüz tiyatro ve sinema estetiğinin teknoloji ve anlatım olanaklarını kullanma biçimi
6 Mekan-Renk-Işık kavramının sinema ve tiyatrodaki anlam üretme karşılıkları
7 Ara Sınav
8 Görsel Anlatımın Bileşenleri: Bakış Açısı ve Kompozisyon
9 Görsel Anlatımın Bileşenleri: Işık, Renk ve Doku
10 Görsel Anlatımın Bileşenleri: Ses
11 Kişisel Eleştiri Projesi: Kapsam ve amacın tanımlanması ve sunumu
12 Kişisel Eleştiri Projesi: Tercih edilen tiyatro oyunu ve sinema filmlerinin belirlenmesi
13 Kişisel Eleştiri Projesi: 1. Değerlendirme
14 Kişisel Eleştiri Projesi: Eleştiri yazılarının revizyonu
15 Kişisel Araştırma Projesi: Eleştiri Yazılarının Teslimi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi” Prof. Dr. Sevda Şener (Eskişehir A.Ü. Yayınları)
2. “Ustasız Usta Atıf Yılmaz” Burçak Evren (Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Dünya Yayınları No:7) ISBN 975-96524-5-5
3. “Macit Koper” Burçak Evren (Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Dünya Yayınları No:10) Ankara Mart 2009 ISBN 978-975-96524-8-7
4. “Dekor ve Kostümlü Anılar” Osman Şengezer (Artshop Yayınevi) Kasım 2008 ISBN 978-9944244-9980
5. “50 Yılın Türk Tiyatrosu” Prof. Dr. Metin And (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) İkinci Baskı 1973
6. “Dünya Tiyatrosu Tarihi” Prof. Dr. Özdemir Nutku (Remzi Kitabevi) 1985
7. “Bence Dekor ve Kostüm” Osman Şengezer (Artshop Yayınevi) 2018 ISBN 975-94181

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 5 1 5
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 1 5
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 100